free hit counters

Pogovor

– KOMPATIBILNOST SHEME „A“ i „B“ –

PRODUKT: 9-ero i 18-ero kut

Cilj ovog i ovakvog crtanja „gena A“ i „gena B“ bio je: mogućnost pronalaska trisekcijskih točki koje dijele zadani kut na tri jednaka dijela samo šestarom i ravnalom bez mjera. Puno crtanje sistema na jedan i drugi način ne samo da je geometrisjki poželjno, već je i neophodno da bi došli do novih podataka (produkata).

Prvo uočavamo: kompatibilnost jednog i drugog „gena“ (sheme). Reklo bi se u slobodnom prijevodu, „ženskog“ i „muškog“. Te i takve moje natuknice možda će pobuditi pozornost onih koji proučavaju druge grane prirodnih znanosti.

No vratimo se geometriji – svetoj, drevnoj geometriji. Punim crtanjem i jedne i druge sheme trisekcije dolazimo do jednog niza od niza produkata takvog načina crtanja koji je isto tako vezan dijelom uz trisekciju, na sebi svojstven način, a to je deveterokut i (logično) osamnaesterokut nastali trisekcijom šesterokuta.

Doduše, prikazat ćemo ga tek nepotpuno, upozoravajući pritom da svaku sličnost sa ezoterijom valja izbjeći (jer o tome ništa ne znamo). Jednostavno, zar ne? Istina je da je deveterokut nastao trisekcijom luka šesterokutne kružnice, zaista je deveterokut i njegovo dva puta = 18-erokut. Veliko je to podrućje i zato je potrebno barem pet poglavlja posvetiti konstrukcijama deveterokuta i osamnaesterokuta na više načina uz primjere trisekcije njima nasumce zadanog kuta.

Dakle rezimirajmo:

* * *

Puna shema „A“ – „gen A“ trisekcije šesterokutne kružnice.

* * *

Dodana shemi „A“ puna „B“ shema – „gen B“ = „AB“ shena i shema „A“ i shema „B“ imaju zajedničke trisekcijske točke na luku segmentarnih pravih kutova. Dakle, one su kompatibilne.

* * *

TRISEKCIJSKI DEVETEROKUT

Ako uzmemo svaku drugu točku podjele luka kružnice šesterokuta radijusom od vršnog pola, druga točka trisekcije segmenta – imamo deveterokut. (Kružnica deveterokuta je manja od kružnice šesterokuta).

* * *

TRISEKCIJSKI OSAMNAESTEROKUT

Logično: radijus iz vrha šesterokuta i svaka prava trisekcijska točka dijele luk osnovne kružnice na 18 dijelova.
To su produkti „AB“ sheme trisekcioniranja luka šesterokutne kružnice. O drugim produktima govorit ćemo u kasnijim poglavljima.

* * * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv