free hit counters

Shema „B“ – pun oblik

SHEMA „B“ – PUN OBLIK

Pun oblik sheme „B“ trisekcije

Budući da smo punim oblikom iscrtali shemu „A“, ili po slobodnoj volji navodeći shemu kao „gen-A“, trisekcije, možemo uočiti ravnotežu i naizgled, kompliciranost izvedbe, iako je u stvarnosti jednostavna, a posebno ako izdvojimo samo jedan ili dva segmenta poradi trisekcioniranja nasumce zadanog kuta. Osnova je jednostavna, ali kad je pomnožimo sa šest izgleda drugačije. Čemu služi? Služi nizu novih produkata u koje ne bih ulazio u ovom poglavlju o trisekciji, nego ćemo se striktno pridržavati osnovnog cilja; traženju trisekcijskih točki podjele iz kojih dijelimo kut na tri jednaka dijela. Zato ćemo punim geometrijskim oblikom prikazati i shemu „B“ da bi uočili razlike i sukladnosti koje onda vode ili ne vode istom cilju premda je shema „B“ drugačija, a onda uočiti nešto što će poslužiti kao predmet razmišljanja i u drugim područjima prirodnih nauka. Primjedba se odnosi na shemu “B“ koju smo paušalno imenovali „genom B“ trisekcioniranja, a to ćemo potvrditi nakon prikaza sheme „B“.

* * *

Dakle, šesterokut: osnovna kružnica sa svojim šest diobenih kružnica.

* * *

Šesterokut tetive svakog segmenta i pravocrtna dioba na šest dijelova.

* * *

Simetrale svakog segmenta.
(Uvijek u fokusu pažnje imati osnovnu centralnu kružnicu).

* * *

Ukratko:
Kružnice svakog segmenta promjera tetive segmenta sa središtem u sjecištu simetrale i tetive segmenta.

* * *

Ucrtamo:
Kružnice promjera tetive segmenta iz krajeva tetiva (polova) šesterokuta osnovne kružnice.

* * *

Ucrtamo:
Kružnice iz sjecišta kružnice segmenta i simetrala (vanjske i unutarnje). Dobili smo četverolisne cvjetne uzorke šest puta.

* * *

Kao i dosad, segmentarnim kružnicama ucrtamo njihov pravi kut.

* * *

Kao i prije, svakom pravom kutu njegov luk opisujemo punom kružnicom (radijusa katete pravog kuta).

* * *

Kao što smo naučili, četverolisni cvjetni uzorak je ustvari opisni kvadrat segmentarne kružnice šesterokuta osnovne kružnice, dakle svakom uzorku ucrtamo dijagonale.

* * *

Dijagonale dijele luk pravog kuta segmenta šesterokutne kružnice promjera tetive segmenta na tri jednaka dijela.

* * *

Dakle sada znamo: sjecište dijagonala na luku pravoga kuta tetivne kružnice su trisekcijske točke iz kojih polupravcima, a u pravcu središta osnovne kružnice, dijelimo luk segmenta šesterokuta osnovne kružnice na tri jednaka dijela.

* * *

Tako smo trisekcionirali luk osnovne kružnice na 6×3 dijela punim kružnim crtanjem ipak malo skratili pravocrtno crtanje i dobili puni oblik sheme „B“ odnosno „gen B“ trisekcioniranja.

* * * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv