free hit counters

Shema „A“ – puni oblik

SHEMA „A“ – PUNI OBLIK

PUNI OBLIK TRISEKCIJE SHEME „A“

U ovim poglavljima pokušat ćemo prikazati ovo što smo sada naučili na jedan „viši“ način. U punom obliku prikazati, slobodno nazivajući ih „trisekcijskim genima“, trisekcijske sheme „A“ i „B“, njihovu kompatibilnost i mali dio, njihov „produkt“ da biu i dalje držeći se teme trisekcioniranja pokazali njene brojne mogućnosti. Sigurno da će i tu doći do skraćenja pojedinih radnji da bi bile što jednostavnije i jasnije. Naime, ako malo posegnemo u drevna vremena ili ih koliko-toliko pokušamo shvatiti, skraćivanje punog oblika dovelo je do ezoteričnih produkata percepcije iz razloga što su puni oblici bili skriveni od svjetovnih očiju. Po mom mišljenju, nije naprosto bilo razloga da ih znaju, već samo „odabrani“ koji su se bavili tom strukom. A budući da se shvatilo da to donosi dobit, stvarale su se priče o nečemu što bi trebalo biti u službi općeg dobra. Srećom, duh je po zakonima fizike vječan i putem svog „govorenja“ u svim segmentima nalazi pojedince koji će donijeti ili prenijeti znanje radi spoznaje. Stoga ipak će se sve znati i neće ništa biti nemoguće onda kada čovjek shvati da je samo dio cjeline sveg života zasnovanog na određenim obrascima i principima koje treba poštovati. Ovaj oblik, „geometrijski govor“, pokazuje sklad i ravnotežu što čini osnovu prirode. Što iz toga proizlazi ne bih pretočio u riječ da i sam ne postanem sljedbenik „tkalaca priča“, nego ću se držati jasnog puta: prikazat ću znanja iz područja geometrije na uputama svima razumljivim, korak po korak – šestarom i ravnalom bez mjera, pritom ne ulazeći u sfere „mogućnosti“ istog, a to opet znači: izbjeći ezoteriju, filozofiju i priče, jer mišljenja sam da je svakom na zemlji dosta ezoterije i filozofije i priče od čije silne mase nitko više ne zna gdje je ni zašto je, a to je jedna od velikih kočnica čovjekova napretka na putu da postane jednakovrijednim dijelom opće prirodne cjeline.

* * *

Dakle, počinjemo sa kružnicom nekog radijusa koju podijelimo istim radijusom na šest dijelova (potvrđena geometrijska zakonitost) prikazujući i njegovih šest diobenih kružnica.

* * *

Kružnicu podijelimo pravocrtno na šest dijelova.

* * *

Simetralom podijelimo svaki segment svakog od šest dijelova (to nam odmah omogućuje crtanje svih šest kružnica) jer njihova sjecišta i središte kružnice su ustvari sjecišta simetrala koja osnovnu kružnicu dijele na dvanaest dijelova.

* * *

Ucrtamo tetive svakom šesterokutnom segmentu.

* * *

Iz središta nastalog simetralom koja tetivu šesterokutnog segmenta dijeli na dva jednaka dijela, upišemo kružnice svakom segmentu promjera tetive segmenta.

* * *

Tada svaka od tih „tetivnih“ kružnica počnemo po redu dijeliti na šest dijelova, počevši diobu iz krajeva tetiva.

* * *

Nastavili smo diobom iz vanjskih sjecišta svake kružnice šesterokutnih segmenata osnove promjera tetive svakog segmenta.

* * *

Na taj način sukcesivno završavamo s vanjskom diobom.

* * *

Zatim prelazimo na unutarnju podjelu segmentnih kružnica osnovne kružnice šestarom.

* * *

Završavamo sa kružnicom promjera tetive šesterokutnog segmenta iz središta osnovne kružnice šesterokuta. Tako smo podijelili na šest dijelova kružnice segmenata šesterokuta osnove promjera tetive.

* * *

Kao što smo dosad naučili, svaka segmentna kružnica ima svoj pravi kut te ih ucrtamo pravocrtno.

* * *

Svaki pravi kut kružnice segmenta ima svoj luk koji ucrtamo njegovim punim kružnicama.

* * *

Tada uočimo: punom diobom kružnica šesterokutnog segmenta promjera tetive segmenta njihov cvjetni uzorak dijeli luk njihovog pravog kuta svojom vanjskom stranom (latica) na tri jednaka dijela, a to su trisekcijske točke iz kojih u pravcu središta (osnovne) kružnice dužinama dijelimo svaki segment luka osnovne kružnice na tri dijela.

* * *

Tako smo podijelili luk osnovne kružnice na 6×3 dijela a ipak zanemarujući pun oblik pravocrtnog prikaza. Tako smo dobili shemu „A“ ili „A gen“ trisekcioniranja.

* * * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv