free hit counters

Kub kuba

KUB KUBA

STUPOVI MJERA (2 & 3)
Prvi dio

PREDGOVOR

Ova će vezana poglavlja otpočeti jedan niz objašnjenja a po zakonitostima drevne geometrije iz kojih se može zaključiti kako drevna geometrija rješava mnoge „nemogućnosti“ i nepoznanice, a koje su svrsishodno korištene na razne načine. No izgleda da je najuočljivije ostalo u začuđujućim drevnim građevinama kojima se i dandanas čudimo i pitamo se čemu, s kojom svrhom, kako i zašto su građene upravo tako. No može biti, ako se promatra njihov sklad sa prirodom, da se radi o prisutnosti geometrijskih oblika nama neke nepoznate druge dimenzije o kojoj možemo zasad samo naslućivati prema raznoraznim mitovima, legendama , predajama, ili ne znamo „iščitati“ razne artefakte jer su tijekom vremena prerasli u ornamentiku. Stoga nam je neprihvatljiva njihova izričitost i neprepoznatljiva njihova prvotnost ili jednostavno ne prihvaćamo.

O mjerama najjasnije se govori u Mojsijevom petoknjižju i proročkim knjigama drevnih proroka. Spominju se ljudske i anđeoske mjere. Ne pitamo se tko su ti „anđeli“ nego nas zaokupljaju ljudske mjere. Jedna od tih mjera bio je lakat, ili mjera od 6 lakata, ili mjerna trska (6 x 6 = 36 dlanova). Anđeoska pak, bila je da je 1 anđeoski lakat = 6 dlanova + 1 dlan = 7 dlanova, a trska 6 x 7 dlanova = 42 dlana. Dakle anđeoska mjerna trska veća je za 1/7 ljudske. Prema tome, riječ je o nizovima broja 2, 3, 7 – šestinama, sedminama, odnosno dijelovima cijelog. Ne ulazimo u pitanja čemu i zašto, nego nam je nužno prikazati i nizove, komparirati ih, i tek onda vidjeti što donose – i to na drevan način, samo sa šestarom i ravnalom bez mjera.

KUB KUBA

Upravo kod ovog primjera – podjela kocke 9 x 9 x 9 = 9^3 prisutan je mjerni stup broja tri (a već smo ranije spomenuli kod trisekcije kuta kompatibilnost 6 i 4 odnosno 3 i 2) . Drugim riječima, prisutnost polovina, četvrtina, uvijek je tu u pozadini „nevidljiv“, i ova podjela kocke nam između ostaloga „govori“ da je moguće riješiti svaku enigmu koju su nam (u enciklopedijama) ostavili stari matematičari, pa je uzgred moguće doći i do novih saznanja koja su nam bila uskraćena ako koristimo jedan mjerni stup niza dva (2) koji je ostao još od Stare Grčke. A ostali nizovi (3, 5, 7) su „nemogući“ zbog krivog poimanja decimala kao beskonačnim brojevima, umjesto kao dijelovima ili razlomcima. Dijelovi cijelog. A dijelovi se mogu crtati kao u drevna vremena samo sa šestarom i ravnalom bez mjera.

Dakle , da bi riješili još jednu enigmu (podvostručiti kocku), ići ćemo korak po korak, upoznavanjem mjernih stupova, njihove odnose, njihove dijelove, kvadratne, kubne… A sve to počinje na kodnom predlošku – kružnicom (punim kutom) – šesterokutom. Gledano pak računski, čini se da smo tehnološko „zreli“ da sistematiziramo sve podatke, a onda nam oni mogu „govoriti“ o mikro i makro kozmosu, elementima, i tako dalje. A možda i o onom „nevidljivom“, jer sve je koncipirano u prirodi na bazi ravnoteže. Dakle, dobro je da naučimo jezik geometrije, da bi saznali više o prirodi, izbjegavajući pritom ezoteričnost i stiliziranje.

* * *

- radijusom opišemo kružnicu i podijelimo je njime – šesterokut sa svojim stranicama i dijametrima (od pola do nasuprotnog pola) – kocka

* * *

- ucrtamo zvjezdasti poligon šesterokuta (pol – svaki drugi)

* * *

Ispravnost (redoslijed) je važan.
– sjecišta zvjezdastog poligona okomito uz okomiti dijametar

* * *

Sjecišta lijevo (usporedno sa lijevim dijametrom)
(lijevo i desno nije bitno)

* * *

Uz dijametar desno

* * *

Takvim se crtanjem otvaraju nova sjecišta na stranicama šesterokuta pa ih povezujemo (najprije okomito)

* * *

Desno (uz stranice šesterokuta)

* * *

Lijevo. I podijelili smo kocku na 3 x 3 x 3 = 3^3 – 27 kubnih dijelova

* * *

Sada centralni dio podijelimo (svaki) zvjezdastim poligonom šesterokutnog odnosno kubnog dijela

* * *

Pa i taj vertikalni dio podijelimo kao shema uz okomiti dijametar – okomito

* * *

… pa sve lijevo (koristeći sjecišta svih zvjezdastih šesterokuta okomice (dijametra) …

* * *

… pa desno – (dobivamo sjecišta na stranicama kocke)

* * *

Ta sjecišta na stranicama (okomito) jednostavno spojimo. Dakle, završili smo ciklus 3 (9 x 9 x 9), a istovremeno smo podijelili dijametar na 10 dijelova a i osamnaest možemo podijeliti napola , pa imamo 36 dijelova. Dakle, dobili smo mjerni stup i kub kuba.

* * * *

STUPOVI MJERA (1. dio)

TREĆINE I POLOVINE I NJIHOVI NIZOVI

Sigurno da je svaki onaj koji je proučavao svijet drevnih kultura bio zadivljen ornamentima, preciznošću, izgledom, skladom, simetrijom – artefaktima ornamentalnih obilježja – „kalendarima“ koje pokoljenja drevnih koji su ih izradili nisu mogli pročitati jer još nije postojalo pismo, pisano slovo ili broj već samo „ornament“ od kojih su mnogi do te mjere stilizirane umjetne tvorevine tako da je neprepoznatljiva njihova prvobitnost, pa se još k tome to (logično) pretvorilo u ezoteričnost. Samo su „upućeni“ znali ali i oni su pali na ispitu materijalizma ili „preživljavanja“ svakog za se. Na kraju je to dovelo do općeg zaborava, kao kod nekog koji je u šoku, koji je nešto doživio čega se ne želi sjetiti umjesto da se suoči s tim kao pomoću ogledala, da u njemu upozna samog sebe i što je više ispravi svoje greške. Možda će ovo malo jasnije biti kada pređemo sva 4 stupa mjera i njihove nizove – dakle niz broja 2, niz broja 3, niz broja 5 i niz broja sedam i međusobno ih usporedimo po dvoje, troje, sve skupa. Možda će puno toga biti jasnije (ili neće), ali ipak možda u nekom potakne onaj drevni duhovno energetski gen i pokrene ga opet prema svom djelu (pripadnoj osobi) prirodnoj znanosti.

Sve se ovo zbiva i događa na drevno-geometrijski način – samo sa šestarom i ravnalom bez mjera (jer mjere i druga pomagala i nisu potrebne).

Dakle, dva niza dijelova cijelog (bez primjera) sve dok ne poredamo nizove. Inače, samo jedan mali primjer: 2/3 dijametra dijeli kružnicu na 54 dijela ili kut 6,666…° Dakle, stupovi nizova dijelova bili su kutomjer – drevnih.

* * *

Dakle koristimo – kružnicu – šesterokut (kocku) njegov zvjezdasti poligon te opisni kvadrat kružnice kao ispomoć jer crtamo – pravocrtno – skraćeno
stup d = 4/4 = stup broja dva (polovine, četvrtine)

* * *

Svaki dio podijelimo dijagonalama – osmine
(8 dijelova d) = stup broja 2

* * *

Koristeći sjecišta šesterokutnog zvjezdastog poligona dobili smo tri šesterokutna dijela na dijametru – tri dijela d = trećine d – stup broja 3

* * *

Svakom od tri dijela ucrtamo njegov zvjezdasti poligon, prepolovimo ga i dobili smo 6 dijelova dijametra – šestine – stup broja 3

* * *

Iskoristimo li šestine možemo ih prepoloviti i dobiti dvanaestine dijametra. Pokazuje se kompatibilnost 2 i 3 – stup brojeva 2 i 3

* * *

Kod šesnaestina koristimo dva zvjezdasta poligona polovina (polovine su dva šesterokuta dijametra). Dakle, promjer svakog (radijus kružnice) na četiri a onda osam na još pola – 16 dijelova dijametra – šesnaestine dijametra

* * *

Kod podijele dijametra na 24 dijela, prepolovimo dvanaestine – niz brojeva 2 i 3

* * *

18-ine i 36-ine
Ovaj sistem vidjeli smo kod podjele kocke na 9 x 9 x 9. Tu bi stali sa stupovima brojeva 2 i 3. U drugom dijelu stupova mjera prikazat ćemo stupove brojeva 5 i 7 i njihove nizove.

* * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv