free hit counters

Posljednja zvijezda (1. dio)

PRIJE POSLJEDNJE ZVIJEZDE

Tko god je pratio edukacijski program za djecu odnosno poglavlje «Ispravni kodni sistem poligona – 7 tonova», primijetiti je mogao da je izostala zadnja sekvencija poglavlja- kutomjer pravilnih poligona. Ideja je bila jednostavna. Sve kružnice pravilnih poligona od 3 do 9 svesti na zajedničko središte i na vršni pol. Na svakoj kružnici obilježiti točke pripadne podjele. Tako bi svakom djetetu bilo lako podijeliti bilo koju kružnicu na 3 do 9 dijelova dovoljno bi bilo pribosti takav kružni oblik u središte kružnice bilo koje kružnice, bilo kojeg radiusa i točku vršnoga pola. Kako bi takvo pomagalo trebalo biti čvrsto (plastika) i prozirno, a točke podjele bile bi rupičaste (da se mogu obilježiti kroz njih točke podjele svakom bi djetetu bilo lako podijeliti kružnicu na odabrane dijelove, a onda eventualno dvostruke (simetralama) i trostruke (trisekcijom naučenom prije) itd. izvršiti diobe kružnice mnogokuta i njihove konstrukcije. Tako bi bila «olakšana» geometrijska pouka djeci osnovnoškolskog uzrasta odnosno i više jer se i izbjegava u udžbenicima i na školskoj ploči. Kakva je bila zamisao tako sam i učinio sa primisli da će svako dijete jednostavno iskopirati ovu stranicu i po ovim je upitama moći koristiti, ali kako to biva neki out. Pogriješio sam. U čemu? Uvijek se netko nađe (a to je čini se od Adama i Eve do dana današnjega) tko će te nagovoriti na nešto drugo. Na nagovor mnogih tu shemu sam poslao poznatoj u svijetu firmi geometrijskih pomagala nadajući se da će oni napraviti takvo pomagalo (ne tražeći ništa). Primili su, prosljedili valjda svojoj struci, a do danas nikakvog odgovora. Zato sam ovaj «dug» odlučio naknadno objaviti prije ovog poglavlja. Ispraviti grešku. Zašto? Sa još jednim elementom koji je određeni simbol iz drevnih vremena (još iz doba Mojsija) koji potvrđuje onog ili ono kako sam krenuo na ovaj i ovakav geometrijski put izbačen preko proroka Jeremije (Stari zavjet – Jeremija): «Pitaj me i pokazati ću ti stvari za koje si mislio da su nemoguće», a taj simbol se tek vidi kada se ostave samo točke podjele i povežu redosljedno. Svjećnjak sa sedam krakova. Možda je tako i trebalo biti baš upravo prije ovog poglavlja- Posljednje zvijezde. Uostalom, pokazati će vrijeme.

* * *0301

Kružnice ispravnog kodnog sistema pravilnih mnogokuta svedene na zajedničko središte (od 3 do 9) i na vršni pol (okomica na središte).

* * *0302

A ovo je suprotna (naličje) prve. No, međutim postoji još jedna slika. Kada preko ove prebacite prvu, ali u istoj veličini, a presnimljenu na prozirnoj foliji tako da se točke poklope. Tada prosudite sami prateći od podnožja prema vrhu. To bi bilo dovoljno jer vrijeme je «uzleta» ka «posljednjoj zvijezdi».

* * * *

21. POGLAVLJE

POSLJEDNJA ZVIJEZDA (1. DIO)

Ne bih puno govorio o ovom naslovu nego samo da nosi u sebi simboliku moga oproštaja od javnog, internetskog nastupa na ovim stranicama. Može biti zaista da je razlog čiste financijske prirode ili jednostavno nije vrijeme sazrelo za sve ovo. No, prvotno je vjerojatnije da nakon puno uloženog, vratilo mi se, kako to lijepo u njemačkom jeziku zvuči: «Null komma nihtz» ili decimalno pisano: 0,0. Isto je tako i sa pjesmom. No, nije rečeno da neću nastaviti sam dalje (jer prijevod, web-mastera i manoskript ne mogu više jednostavno plaćati). Znam i to da ne znam da li ću moći ikada to novo objaviti, ali ostaviti ovaj put, geometrijski, samo sa ravnalom bez mjera i šestarom korak po korak ne mogu upravo sada kada sam shvatio «zvijezdu vodilju» (pored sveg onog što nije objavljeno) odnosno nacionalni znak jednog drevnog naroda opstalog nakon svih pogroma tokom dugog postojanja (iako prorokovanog preko drevnih proroka), a odabranog od onog sa horeba (zašto baš taj narod- ne zmamo). Uvijek me je čudilo jedno. Ako je taj narod odabran od nama nepoznatog koga zovemo Bog i od istog dano da se kažnjava zbog njegovih prijestupa tokom vjekova od svih drugih naroda, kako to da se niti jedan nije našao među njima da kaže: «Neću i ne mogu». Tvoj je odabranik nego se kroz povijest (proučite) događalo suprotno (i dan danas manje više od svih). Ja nisam, doduše, iz tog naroda, ali sam «promatrač» povijesti odnosno ne riječi nego djela. Nego, okrenimo se ovom geometrijskom. Slutio sam samo, ali sada znam. Nisu «govor» samo drevni artefakti nego živući «znaci» raznih naroda «podsvjesni geometrijski govor pripadnosti genetskom broju» putem kojeg se može iskristalizirati «pripadnost». Dakle, opet sam na početku, a kako nitko od nas ne zna što donosi novi dan možda je ovaj «oproštaj» samo privid ili tiha nada da ću ipak moći javno sve novo sa vama, poštovani čitatelji, podijeliti kao i do sad.

* * *0303

Prvi elemenat. Kružnica nekog radiusa podijeljena njime na 6 dijelova, osnovna zakonitost. Šestertokutni «cvjetni» poligon. 6 polova na kružničkom luku.

* * *0304

Drugi elemenat. Pravocrtno dužinama povezan svaki drugi pol-pravocrtni šesterokutni zvjezdasti poligon.

* * *0305

Treći elemenat. Zaobljenim dužinama povezan svaki drugi pol iz nasuprotnog. Zaobljeni šesterokutni zvjezdasti poligon. Zajedno sa pravocrtnim, njihovim sjecištima tvori novi radius koji opišemo iz zajedničkog središta kružnice.

* * *0306

Analizirajmo odmah (pomoću dužina nasuprotnih polova – dijametra). Radius prve kružnice dijeli novu kružnicu na 17 dijelova iz vršnog pola joj.

* * *0307

A obratno radius nove kružnice dijeli prvu kružnicu na 8 dijelova.

* * *0308

Opet pomoću dijametra usporedimo i pravocrtni odnos dviju kružnica.

* * *0309

Odnosno njihove pravocrtne šesterokutne zvjezdaste poligone (kada bi egzaktno crtali tada bi primijetili da i prvi cvjetni poligon je nasuprotnim sjecištima «kompatibilan» i sa jednim i sa drugim.

* * *0310

To je nacionalni znak današnje države nastao davno prije u drevnostima jednostruko u Solomonovo vrijeme dvostruko počecima prvog tisućljeća nove ere, “prepisan” krajem drugog tisućljeća nove ere, nacionalno ozakonjen kao simbol.

* * * *

ANALIZA

Naravno, kako ste već uočili da slijedi analiza geometrijskih veličina po osnovi koju smo naučili već na ovim stranicama ove geometrije samo sa ravnalom bez mjera i šestarom. Ponovimo:

  • osnovna kružnica, prva nekog radiusa je ogledalo dioba bilo kojim drugim radiusom unutar i izvan nje;
  • svaki drugi radius izvan ili unutar nje nastaje sjecištima nastalim zaobljenim ili pravocrtnim diobama osnovne podjele, a to opet vodi «produktima» novim i novim sjecištima u nedogled.

Naknadno smo uveli i odnose raznih radiusa sjecišta odnosno njihovih kružnica, dakle, sistem promatranja sa raznih stajališta da bi dobili ne samo razne vršne (središnje kružničke) kuteve nego eliminirali takozvanu nemogućnost konstrukcija bilo koje kutne veličine samo sa šestarom i ravnalom bez mjera korak po korak, a ne obilježavajući niti slovom niti brojem tako potičući razvitak percepcije, odnosno moždanih stanica sa ciljem shvaćanja prirode i prirodnih zakonitosti u njoj, a samim time upoznavajući i sami sebe jer o sebi samima još uvijek jako malo znamo. Zato još uvijek postoji dogma da smo «slučajnost» u univerzumu. Upravo analize korak po korak ili kao što je poštovan čitatelj Richard iz Portugala primjetio «kao crtani film- sliku po sliku» gdje se ne izbacuje ni jedna slika nego ostaje kao podloga govore sa nizovima i nizovima novih i novih podataka daju mogućnost tog razvitka uma kudikamo više nego samo završni rezultat kakav se nažalost prakticira već u osnovnim školama, a to se zove površnost, a površnost ostavlja u neznanju odnosno stagniranju civilizacije ili barem sporom napredovanju, a težnja je svake civilizacije napredovanje sa nadom ka nečem boljem. Tako da je nažalost institucionalna kolektivna ljudska svijest ipak prepreka fizikalnom napretku civilizacije, a trebala bi biti logistika ili podrška slobodoumnom, eksperimentalnom. Što je još gore, posebna su priča institucije «čuvara tajni» odnosno raznorazne grupacije koje se baziraju na drevnoj zakonitosti raspodjele «ovlasti» gdje su određene grupe bile upoznate sa otajstvima (čitaj: znanjem) sa svrhom poboljšanja dobrobiti svoga puka u materijalnom i moralnom smislu sve dok nije prevladao egoistični nagon koji je ostao do dana današnjega, a produkt je kao što vidimo u današnjici sve veće iskorištavanje najmanjeg i u jednom i u drugom smislu tako da nažalost već sada se čuje iz usta osnovnoškolske djece: «Čovjek se rađa da umre» što se svodi na: «Svrha života je smrt», a ne da je svrha života život. Polako mi je jasnije ovo poglavlje. Izgleda sada posljednje kako sam neka vrsta učenika onog raspetog prije dvije tisuće godina neka sličnost postoji. I on je procijenjen na 30 srebrenika. Ja na 0,0 (nula zarez nula). Zapisano je: «Nije učenik veći od svog učitelja». Dakle, vrijeme je smrti mi na ovom geometrijskom križu.

Nego nastavimo dalje sa ovim djelomičnom analizom jer ona je kudikamo opsežnija nego što je mogu u ovom posljednjem (internetski gledano) prikazati.

* * *0311

Podijelimo sada kružnicu pravcima kroz nasuprotne polove da bi dobili vršne polove kružnice manjeg radiusa sukladne polovima osnovno radiusne.

* * *0312

Iz polova manje, a njenim radiusom punim kružnicama podijelimo je na njenih 6 dijelova.

* * *0313

Diobene kružnice manje dijele luk osnovne odnosno prolaze kroz nju. Drugo sjecište uzmemo u šestar i vršni pol osnovne. to je svoj, nepoznati radius (opišemo njime kružnicu iz središta).

* * *0314

Taj radius je radius peterokuta na luku osnovne.

* * *0315

Drugi opet radius je radius sjecišta diobenih kružnica manje.

* * *0316

Taj radius dijeli osnovnu na 9 dijelova. Namjerno smo povezali samo ove dvije komponente poradi drevnog, konstantnog odnosa brojeva 5 i 3 (daljnu analizu nastaviti ćemo u sljedećem poglavlju).

* * * *

NAKON PRVOG DIJELA

Može biti da je zamorno već i čitatelju ovo neprestano ponavljanje osnovnih poligonalnih dioba kao da je «kristalizacija» iz zasićenosti bezbrojnih kutnih otopina jer često puta (kako primjećujem) interes jednog dijela čitatelja su brojevi 11 i 13. Ne znam čemu iako je i njih lako konstruirati samo sa šestarom dijametralno iz šesterokutnih polova podjele kružnice (11= prva sjecišta izvana, a 13 kao produkt 11-ero kutne podjele na šesterokutnoj-radiusnoj kružnici- to su izvankružničke podjele), a unutar kružničke na tonskoj ljestvici mnogokuta (11 unutar zadnji vrh, a 13 prvi izvankružnički vrh tonske ljestvice mnogokuta). Naravno da 11 i 13 imaju svoje zvjezdaste poligone, a onda se mogu uočiti i njihove konstrukcije zasebno. Naravno da sam već davno spremio poglavlje 11-ero kuta u sklopu studije poligoni poligona, ali kao što vidite put me odveo u drugom pravcu i doveo do ove «Posljednje zvijezde» uvijek sa trunom nade da neće biti zadnja, ali iz raznoraznih razloga zaista je postala zadnja jer koliko god ja mogu raditi zabadava, ali moji suradnici ne mogu, a ja to više nažalost ne mogu financirati. Tu k tome ne smijem ni spomenuti pjesmu. Nema dana kada ne napišem 3 ili 5 (čudna koinicidencija) tako da bi se moglo reći da ih je već preko 13 000 (ne brojim) ili oko 330 000 stihova. Samo ove na ovoj stranici, njih 100 napisane su u jednom jedinom danu, došle same po sebi i nakon jednog mog «eksperimenta» odnosno dana kada nisam niti hranu, a niti vodu okusio od večera do večera po drevnim zakonitostima izrečenim još na Sinajskoj gori prije 3300 godina. Možete si zamisliti što bi bilo sa više takvih dana. Ne mislim pri tome na način muslimanskog življa jer to je poseban i drugačiji koncept, a još manje na gladovanje jer to nije post. Uostalom, tko može saznati tajnu egipatskih piramida neka po drevnoj predaji 3 dana niti ne jede niti pije, a onda provede noć u centralnoj dvorani saznati će sve s time da u čistoj opranoj odjeći pristupi bosonog, a sve te dane nema odnosa sa ženom. Takve su drevne zakonitosti i ako hoćeš nešto onda ih se mora poštovati. Čak i tako «opremljen» dobro je ne dolaziti praznih ruku (obično je to tamjan) i to je drevna zakonitost. Netko će reći rituali, ezoterija. Može biti, ali ja znam iz osobnog iskustva da nije kao što mogu potvrditi da čovjek putem posta može bez vode i hrane više od tri dana (1978. godine prošao sam pet, nažalost samo, pa znam što se zbiva). Tijelo nakon trećeg dana apsorbira «vodu» iz zraka putem kože. Netko će reći da je to joga, meditacija. To je opet drugi svijet i nema veze sa postom. Post je sasvim normalan život bez rituala, položaja tijela kao obična naša ljudska svakodnevnica samo uskraćivanje samome sebi sa određenom svrhom i ciljem. Dakle, piramidolozi, evo vam šanse da saznate čemu su služile piramide, ali možda vam je draže ispisivati priče ili teoretizirati. Znam da ovim otzvaram «Pandorinu kutiju» jer kažu da je netko već rođen, a taj će otkriti piramidalni kod. Koliko god se to činila fantazija pogotovo od mene koji kako ste vidjeli na svim ovim stranicama bježi od ezoterije, grupa i raznoraznih grupacija i priča znam, a znaju ili su znali neki, ali nakon što su vidjeli zašutjeli su (jedan od njih je bio i Napoleon kada je stupio u centralnu dvoranu piramide postavši faraon Egipta). Sigurno je jedno. Drevni «misteriji» imaju svoj kodeks pristupa i to pojedinačno. I samo pojedinačno, a tada pojedinac mora biti spreman postati «kurir» ma kakva «vijest» bila. Nego da ja nastavim ovim zadanim putem do sljedećeg, zadnjeg poglavlja (dva dijela Posljednje zvijezde) ipak sa tihom nadom da možda neće biti zadnje jer ipak mi ljudi ne znamo što nam donosi drugi dan.

CROATIA-RIJEKA: 10.05.2013.
AUTOR: TOMO PERIŠA
WEB: SLIM
PRIJEVOD NA ENGLESKI: VESNA BILIĆ (vesnasu@live.com)
PRIJEPIS TEKSTA: SUZANA KNEŽEVIĆ (suzanaknezevic58@gmail.com)

One Response to “Posljednja zvijezda (1. dio)”

  1. Ricardo napisao:

    The first drawing on this chapter, I made it weeks ago as well, one seventh cirles. Helps alot. If you check Edward Leedskalnin he died from bad nutrition, and he himself said he knew the secrets of the pyramids, I believe he also knew that fasting was a must do, and no he didnt die of love issues. I believe in you, because I also fast but not for 3 days, never tried, I do it because of habit, im used to it, we do the same things everyday, eating is one of them. So i fast sometimes. I rarelly get sick. Even colds I hardly have. Im amazed by this view, because I do it by intuition and always have since a little boy. wish you the best of luck Mr.Tomo.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv