free hit counters

Poligoni osnovnih poligona 2. nastavak – Osam

IV. POGLAVLJE

POLIGONI OSNOVNIH POLIGONA

DRUGI NASTAVAK –  OSAM

Mora da je prelomnica kada kreneš sa sedam na osam. Zašto jedinstvene te misli snađu promatrajući sve veći broj geometrijskih dioba? Jednostavno te uznemiruju kao da ulaziš u nepoznatu dimenziju i kada pogledaš u stvarnost onda se čak stvara i ljutnja koju trebaš suzbiti da se «hladno» razmisli. Zašto? Danas, već danas na današnjem stupnju civilizacije iz nekog razloga nastala je «zaostalost» u zastoj onih koji mogu civilizaciju povući u veće znanje, a opustiti su se na prvim vijencima slave, »uspavali», zaigrali u dječjim igrama mjereći i uživajući samo darove koje im je onaj prvotni dah donio umjesto da rade dalje i dalje. O čemu i o kome govorim? Govorim o kompjuterskim magnatima koji su djelomično učinili dosta i misle da je gotovo prepustivši kompjuterske simulacije manje više igrama kao u vrijeme starog Rima gdje civilizacija viče «kruha i igara». No povijest je naučila valjda civilizaciju. Neki su imali kruha i gladnoj svjetini prepustili igre i civilizacija (tada najsuvremenija) je propala. O čemu govorim? Tek sada pomalo postajem svjestan ili bolje rečeno, naslućujem novi korak civilizacije (oni koji su napravili prvi korak uljulkali su se u staroj navici civilizacije: uživanju u plodovima rada, a ostalo neka drugi čine). Kad jednom kreneš putem civilizacijskog napretka nema ti odmora, a napredak je znanje. Možemo reći slobodno, virtualno znanje, ali osnov je čini se, postala igra, zabava. A toliko «gadnoga» posla ima. Kojeg? Tko god je pratio ove dvije godine možda je već naslutio da je osnovna kružnica sfera. Koliko će milijona programera trebati da uđe u bit «sfere» trodimenzionalno? Binarni jezik nije dovoljan. Kakve novine i zakonitosti donosi korak u kompjutersku treću dimenziju, a još toliko toga ima u drugoj, a naša jadna djeca još uvijek su u «prvoj» dimenziji. Kao što ja kažem «pješke», olovku u ruke, piši, crtaj jer je troma «masa» ovoga svijeta, jer je i samim «moralnim sistemom» došla u fazu «kruha i igara» jer su oni koji su otvorili vrata kompjuterskoj civilizaciji prepustili «svoju inovativnost podanicima», a oni se prepustili «blagostima starog» i blago rečeno «brljaju» bezciljno umjesto da slijede put svrsishodno, znanstveno novog. Što je to novo? Uređenje starog, druge dimenzije, a onda se tek otvaraju vrata dalje za novi korak civilizacije. Tek sada pomalo slutim koliki ogroman posao ili put predstoji jer ovo što nam se geometrijski čini «dvodimenzionalno» na papiru je u stvari «sfera» i njeno upoznavanje, koncept- treća dimenzija, a tu su potrebne onda egzaktne, ponavljam, kompjuterske simulacije, a toga nema jer su oni koji su je začeli, cezarski se uspavali i civilizaciji dali igara, a sebi i kruha. Posljedice povijesno znamo. No, kako bilo da bilo, ja moram dalje, sam.

* * *

Podloga. Šesterokutna kružnica radiusa podijeljena kružnicama svoga radiusa i simetrale (pravci koji dijele osnovnu kružnicu na 8 dijelova). To omogućuje tvorbu osmerokuta ako iz (90º) vodoravnih sjecišta pravaca opišemo kružnicu istog radiusa kao osnovna. Dobili smo 3 sjecišta (dva unutar i jedno izvankružničko, svako svoga radiusa).

* * *

Prvi unutar kružnički radius dijeli osnovnu kružnicu na 24 dijela.

* * *

Drugo unuutarnje dijeli osnovnu kružnicu na 16 dijelova. Ta je kružnica u stvari dijametar jedne osmine pa smo smo s njom mogli i početi i njenim vanjskim i unutarnjim sjecištima (što bi moglo nadoknaditi kao poveznicu sljedećeg poglavlja, poglavlja o deveterokutu).

* * *

Vanjsko sjecište dijeli luk osnovne kružnice na 24 dijela. Crtamo samo do oboda osnovne ne analizirajući nizove sjecišta podjele unutar, a sigurno bi im bilo nekoliko i vani. To bi bio prvi zvjezdasti osmerokutni poligon sa svoja 3 «pratioca», radiusa sjecišta podjele osnovne na 8.

* * *

Koncept svakog drugog pola osmerokuta koncipiramo i njegova diobena izvankružnička sjecišta samo u području 2d osnovne kružnice. 3 su unutar, a 2 izvan osnovne kružnice.

* * *

Prva izvan osnovne (najudaljenija). Njihov radius dijeli osnovnu na 12 dijelova.

* * *

Druga izvankružnička. Radius dijeli kružnicu (luk osnovne) na 96 dijelova. Primjenjujemo sistem naučen u drugoj knjizi. Dioba u prvom polu 8 do vršnog puta 12 = 96 ili u drugom (4 x 24), itd.

* * *

Idemo prema središtu. Prva unutarnja dijeli luk osnovne na 9 dijelova.

* * *

Radius drugih unutarnjih dijeli kružnicu (osnovnu) na 12 dijelova.

* * *

I treći unutarnji dijeli luk osnovne kružnice na 14 dijelova. To je analiza diobenih radiusa drugog zvjezdastog osmerokuta.

* * *

Treći osmerokut je opisni (sve analiziramo kao zaobljene jer bi pravocrtni tvorili druge radiusne veličine). Imamo jedno unutarnje i tri vanjska. Treće vanjsko izostavimo.

* * *

Prvo unutarnje (nejasno). Kao što sam već x puta upozoravao što je broj dioba veći nejasniji je zbog našeg «primitivnog» pomagala, šestara. Izlazi oko 55 podjela. No, moglo bi biti i logičnije 56 (8 x 7).

* * *

Kod radiusa prvog izvankružničkom tvrdimo da je 24 dijela (crtamo podjelu do prvog pola šesterokuta podloge). 4 podjele x 6= 24.

* * *

Može biti da je i drugi radius nejasan (iz navedenih razloga, ali relativno precizno izlaz 46 ili 2 x 23)?

* * *

Tu će biti sigurno jasnije što sam htio reći i kakvu poruku uputiti onima koji su načeli jedno novo područje znanja ljudske civilizacije, tj. kompjuterizaciju kao čovjekovu pomoćnicu. Počeli i zaneseni zastali i dozvolili da se propao duh Rima (kao igra) uvuče i trudom (mada pojedinaca) stečeno ponovo baci ili povuče za sobom u svoj grob. Prve naznake «truljenja» već se naziru, mladost sa znanjem, ali bez posla- globalna razina. A koliko toga ima još za učiniti. No, potrebni su oni koji su to začeli, organizatori. Ne govorim samo u ovom geometrijskom smislu nego i na drugim područjima. Iako sam kompjuterski laik, davno sam shvatio i govorio da nije dobro krenulo i da neće ići. O čemu se tu radi? Još davno sam prije znao za novu vrstu monitora i čekao. Dugo je trebalo da «izađu iz ladica». No, danas su tu, tanki, lagani, trebaju zamijeniti «štampanu knjigu». Ipak, smatram da je kompjuterska knjiga (kao korice knjige) trebala izgledati kao knjiga (promotrite samo naviku studentica kako nose knjigu, biti će vam jasnije), čak sam govorio da unutar korice su monitori dva, kao knjiga, programi listanja kao stranice, lagan, format uzmeš u krevet kao knjigu. Sve je drugo tehnika, a dostupnost globala na svakom jeziku- centralne knjižice svijeta, bezično, globalni dogovor. Koliko tu ima posla za generaciju mladih, ali njima fale organizatori, stari, mudri ljudi koji to znaju jer ih je iskustvo poučilo. Sigurno da bi takva knjiga zamijenila i udžbenike u školama, ali bi i igru koja je manje više sada kada «organizatori» spavaju. Tako civilizacija može učiniti korak naprijed. Ne kažem da se ništa ne događa na tom polju, ali sve je to «kaos» podređen profitu. A profit je manjine, a manjina će u njegovim «raljama» reći, pučki: «Fućka mi se za civilizaciju». Iskreno rečeno, i ja bih trebao reći: «Svejedno mi je» sa ovim mojim godinama na tijelu. Nažalost, slutim da duša zna, a ona je (slutim), energetski gledano, vječna.

* * *

Opisni osmerokut, pomoću simetrala njegovih stranica (iz sjecišta simetrala i osnovno kružničkog luka; podjela simetralna, pravcima osnovno kružničkog luka na 16 dijelova). 3 izvan kružnička sjecišta.

* * *

Prvo 22 dijela (2 x 11), skraćeno. 11 dioba završava u suprotnom polu, dakle= 2 x 11.

* * *

Druga sjecišta. Radius dijeli osnovnu kružnicu na 64 dijela. Kvadrat broja 8 (skraćeno 16 x 4 ili 8 x 8 ili 4 x 16).

* * *

I treća sjecišta uz osnovnu, izvan nje. Radius 16 dijelova.

* * * *

POGOVOR

I to bi bilo o poligonima poligona 8, osmerokuta. Dakle, uočili smo što je veći broj poligonalnih polova to je veći broj njegovih zvjezdastih poligona, ali uvijek je jedan opisni, a sve to u zaobljenom smislu. No, možemo i naslutiti da barem pravocrtni zaobljeni donosi druge veličine radiusa diobe, a tu sigurno postoji sređeni sistem ili kod omjera između zaobljenog i pravocrtnog. «Produkte» nismo ispitivali jer to bi bio sigurno ogroman opus (možda i ja štogod u tom smislu napravim ako mi bude i financijski i starosno vremenski dano). No, kako bili da bilo, prijeći ćemo još jednu stepenicu na broju 9 i njegovim pripadnim poligonima. Što se pak tiče opornog obraćanja tvorcima «kompjuterskih realnosti», znam da će ili ignoritati ili osuti «drvlje i kamenje» sa tvrdnjom moga kompjuterskog neznanja. Normalna je to reakcija čovjeka kada ga probudiš. Ali i to je točno. Kompjuterski sam neznalica, slobodouman. Mogu, a ne mora.

Deveterokut i njegovi poligoni. Snađite se. Ne, samo se šalim. Ići ćemo korak po korak. Podloga kako nastaje i onda poligon po poligon u području 2d osnovne kružnice, poglavlje za se. Samo se čini komplicirano.

NEŠTO DRUGO

U prošlom poglavlju sam napomenuo da ću vas upozoriti (pogotovo mlade čitaoce upravo zbog životnog neiskustva lako podložne, a što opća globalna kriza stvara pogodne uvjete za kojekakve jednostavno rečene «priče»), upozoriti na pojave čudnih malogrupacija koje tvrde da znaju koncept ili konstelaciju univerzima i tvorce njegovih zakonitosti. Zašto upozoriti? Zato jer ima (opet jednom) i geometrijsku podlogu pored religijske i zato da nikome ne padne na um da ovu geometriju «obuče» u plašt nekakve tajnovite religije (primjer su od pamtivijeka egipatski svećenici, faraoni, pitagorejci, a u novije vrijeme ne trebam ni nabrajati, čuli ste). Ovo je čisto znanstveno- eksperimentalna geometrijska analiza. Ali o novim «religionarima» pojavili su se i ni pet ni šest «namjestli» su se kao namjesnici nekog izvanzemaljskog na zemlji šireći neku čudnu filozofiju, naravno hijerarhija. Ovog puta vijeće nekog izvanzemaljskog vijeća, podanici, kolektivna svijest, ali mladi traže nešto novo, «ribe» su koje se lako hvataju u mrežu. Čudi me samo kako poštovani Erik von Deniken nije postao «namjesnik» na zemlji, kako mu to nije palo na pamet. Imao bi ogroman broj podanika. Sigurno da nije jer je razuman čovjek (u moje vrijeme u Švicarskoj trebao sam 1992./93 ići s njim na neko putovanje u Ande, ali radio sam pa nisam mogao), inače čovjek (i njegova supruga) moga dubokog štovanja. Zašto? Ne uzimajući u obzir njegovo slobodnoumno razmišljanje o vanzemaljskoj inteligenciji, onaj koji je svojim djelima iznio toliko podataka, putopisnih iz čitavog svijeta za koje ne bi znali da postoje. Erik, hvala na tome, «kapa dolje». Sigurno neće pasti na pamet ni mom prijatelju Semiru Osmanagiću, istraživaču piramide na tlu danas Bosne i Hercegovine i čovjeku koji je klasificirao sve poznate piramide svijeta. Sigurno mu neće pasti na pamet da postane namjesnik na zemlji ili se vanzemaljske grupacije ne mogu usuglasiti čiji namjesnici ova dvojica da budu.

HR- RIJEKA: 25.11. 2012.
AUTOR: TOMO PERIŠA
WEB: SLIM
PRIJEVOD NA ENGLESKI: VESNA BILIĆ (vesnasu@live.com)
PRIJEPIS: SUZANA KNEŽEVIĆ (suzanaknezevic58@gmail.com)

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv