free hit counters

Davidova zvijezda – prikaz “A”

DAVIDOVA ZVIJEZDA – PRIKAZ „A“

ŠESTEROKUTNI ZVJEZDASTI POLIGON
(DAVIDOVA ZVIJEZDA – PRIKAZ „A“)

Zamolio bi čitatelja da, bez obzira što je u naslovu navedena „Davidova zvijezda“, shvati da osim sličnosti ona nema nikakve veze sa znakom koji je danas simbol na državnoj zastavi Izraela – znak prave Davidove zvijezde ili simbol čovjeka i duha svih vremena, pa usudio bih se i reći i prije nego je Izrael kao narod i nastao. Ta sinteza biti će geometrijski razjašnjena u nadolazećim poglavljima, no u ovom poglavlju ćemo se zadržati samo na prikazu manjeg šesterokutnog zvjezdastog poligona čiji su se shematski kodni sustavi i elementi najviše koristili u drevnom Egiptu a jedan od njih je mjera i vrijeme koje su znano kraće, manje, a od kutova trisekcioniranje, podvostručavanje te podjela dijametra na šest dijelova, itd., itd. Ne može se poreći ni cijenjena vrijednost tog poligona širom starog svijeta jer se u njemu i njime evoluira „cvijet života“ na način pomoću simetrala zvjezdastog šesterokutnog poligona putem nastalih središta i njegovih vršnih jednakostraničnih trokuta. Stoga ovo poglavlje treba iščitati čisto geometrijski i shvatiti kao prikaz jednog drevnog artefakta, koda ili sheme, ali bez pridodanog primjera jer je suviše obiman. Uostalom, dva smo već i prikazali u posljednja dva poglavlja koji prethode sadašnjem: trisekcija te 9-erokut odnosno 18-erokut. Zašto je obiman? Jer u sebi sadrži, ne sve, ali većinu geometrijskih konstrukcija za koje nisu znali staro-grčki matematičari na čijim se metodama i danas bazira poznata matematika broja i njegovog geometrijskog prikaza. Tako ćemo (djelomično skraćenim – posebno pravocrtnog dijela – prikazom) predočiti njegov nastanak – evoluciju, uz ponovnu napomenu da to nije „prava“ Davidova zvijezda čiji prikaz ćemo donijeti nakon sljedećeg među-poglavlja a to sljedeće među-poglavlje namijenjeno je posebno djeci školskog uzrasta (a i odraslima) da nauče ono što ih ne uče (a nisu ni njihove učitelje) otkad postoji pisana povijest čovječanstva.

* * *

Evolucija: Kružnica sa svojih šest diobenih (simetralnih) kružnica – sa šest latica – zvjezdast poligon nastao diobom radijusa kružnice, to jest njenog luka njime.

* * *

Šesterokutni zvjezdasti poligon (prikaz samo unutar osnovne kružnice dužinama svakog drugog pola).

* * *

Šesterokutni zvjezdasti poligon sastoji se od 12 jednakostraničnih trokuta (vršnih ili polnih) prikazanih i središnjih (neprikazanih) 6 + 6. Dužine koje spajaju nasuprotne polove su visine svakog trokuta i prve njihove simetrale.

* * *

Zato ćemo kružnicama radijusa osnovne kružnice potražiti 12 vrhova vidljivih trokuta druge dvije simetrale svakog od šest trokuta (tu smo u prethodnom poglavlju i stali zbog deveterokuta).

* * *

Skraćeno ucrtamo njihove simetrale (svakom od šest vršnih jednakostraničnih trokuta) i tu bi mogli zastati i ispitati radijus relacije središte osnovne kružnice – središta trokuta i njihov produkt na luku osnovne kružnice ali ćemo ga zanemariti (ostaviti za razlučivanje sistema).

* * *

Ali zato svakom od šest trokuta ucrtamo iz njihovih središta opisanu im kružnicu sa punim kružnicama te počnemo njihovu diobu njihovim radijusom na šest dijelova.

* * *

Diobu počnemo iz dodirnih vrhova jednakostraničnih vršnih trokuta zvjezdastog šesterokutnog poligona.

* * *

Nastavimo sa diobom „unutar“ – bliže središtu osnovne kružnice.

* * *

Zaokružimo „unutarnju“ diobu. Na toj unutarnjoj kružnici uočiti možemo da je ona simetralama i simetralnim kružnicama podijeljena na 18 dijelova (6 x 3) i te bi točke mogli projicirati na luk osnovne kružnice kao 9-erokutno, 18-erokutno trisekcijsko „oruđe“.

* * *

No, ni tu nećemo zastati nego nastaviti podjelu kružnica vanjskih trokuta zvjezdastog poligona osnovne (skraćeno) polovinskim kružnicama.

* * *

A onda na kraju četvrtinskim lukovima iz polova zvjezdastog poligona pa vidimo da smo unutar osnovne kružnice dobili kodni program „cvijeta života“ bez daljnje izvan-kružničke evolucije poradi preglednosti.

* * *

Sada, radijusom osnovne početne kružnice iz novonastalih središta – počev od unutarnjih ucrtavamo kružnice – prvih šest najbliže središtu osnovne kružnice.

* * *

Te drugih šest (a šest u tom redu već je ucrtano kada smo tražili simetrale svakog trokuta iz dodirnih ih vrhova), dakle 6 + 6.

* * *

Zatim 12 iz reda ispod oboda osnovne kružnice.

* * *

I na kraju šest (koje su već ucrtane iz polova kad smo dijelili osnovnu kružnicu njenim radijusom).

* * * * * *

POGOVOR

Iz ovog navedenog – nacrtno u geometrijskom smislu mnogi će možda i naslutiti o čemu je između ostalog riječ (o kojoj se enigmi radi) što je djelomično vidljivo. Ići ćemo redom po poglavljima i raščlanjivati enigmu jer svako nastalo sjecište, svako središte ima radijuse drugačije od osnovne kružnice. Dakle, ako smo zapamtili iz osnovnih zakonitosti svete geometrije na luku osnovne kružnice došli smo do drugačijih i drugih rezultata. Tu je bitna i vidljiva podjela dijametra osnovne kružnice ali to je opet priča za sebe. Ovdje je jasna podjela na tri odnosno na šest dijelova. Kakve onda rezultate daju matematički izrazi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 u odnosu na prijašnje matematičke izraze 2, 4, 8, 16, itd.? A kakvi bi rezultata bilo kad bi ih „sintetizirali“ sistemom pribrajanja (geometrijskim putem) a da budu prikazani na osnovnoj kružnici. Pored ova dva sistema postoje još dva osnovna 5 i 7 (ne računajući ostale proste brojeve što bi bilo još složenije). Dakle, možemo zaključiti u sustavu 1 znamo za podsustav 2, koji smo koristili vjekovima. Podsustav 3 koji je korišten u drevnim vremenima kao i sustav 5 kojeg su skrivali oni su ga dobro poznavali, te sustav 7 kojeg su evropski matematičari označili kao nemogućim). A kad bi sintetizirali sva četiri sistema tko zna što bi sve saznali. Zato je na meni da sve te osnovne sustave razjasnim na drevni način samo sa šestarom i ravnalom bez mjera. Ne tajim da sam molio i pitao Svevišnjeg da sve to shvatim , a on mi je to shvaćanje dao po proroku Jeremiji (33,2,3).

A zato prije nego što dođem do prave Davidove zvijezde (neka mi Izrael ne zamjeri što diram u njihov životni simbol) htio bih prikazati osnove svete geometrije onim najmlađima: kako se drevnom geometrijskom metodom samo šestarom i ravnalom bez mjera dijeli kružnica, kako se konstruira kvadrat, pravokutnik, trokut i tako „otpečatiti“ i onu takozvanu nemogućnost a koju skriva jedan od navedenih sustava a što je prije par stoljeća ušlo u enciklopediju. Ti cijenjeni mislioci nisu na isti način i mogli nacrtati kvadraturu kruga pa su je proglasili nemogućom. Stoga molim roditelje da upute djecu na sljedeće poglavlje. Iako se mnogima ovo ne čini važnim, uvjeren sam da će ova saznanja poslužiti i njima i budućim pokoljenjima te im pomoći i u drugim granama prirodnih znanosti.

One Response to “Davidova zvijezda – prikaz “A””

  1. […] The blue sword that the male deity holds is blue, which represents purification. The Star of David is not necessarily connected to Judaism, but is connected to the sacred geometry that underlies everything we see in the physical world, namely, the geometries of the “Flower of Life” and the 5 Platonic solids. http://sveta-geometrija.com/lang/en/poglavlje-15chapter-15 […]

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv