free hit counters

Podjela kocke – pet na treću (5³)

POGLAVLJE „D“ ZA DJECU

PODJELA KOCKE – PET NA TREĆU (5³)

Ovo poglavlje neće imati puno skraćivanja jer ustvari u sebi donosi druge važne elemente (geometrijski prikaz kvadrata opsega, kvadrata kruga) što ćemo sačuvati za kasnija poglavlja jer moramo prethodno savladati osnovne nizove drevne geometrije (zakonitosti i odnose pravocrtnog i zaobljenog crtanja, odnose između brojeva i njihovih dijelova, njihovih množenja i dijeljenja i njihovo prikazivanje, podjelu luka, dijametra itd.). Iskreno se nadam radi budućih pokoljenja koja dolaze da ću uspjeti sve to uz pomoć samo ravnala bez mjera i šestara, te imati dovoljno sredstava i vremena (budući nisam znalac engleskog jezika i računarske obrade stranice) no iz zbog neposrednog otpora akademskih zajednica i tajnih društava – pa čak i možda zato jer sam pjesnik). Ipak, kao što reče Onaj u čiji sam ime i zatražio ova saznanja radi novih pokoljenja i njihova znanja, i dobih Njegov odgovor: „Čovjek će živjeti od svoje vjere“ a ja se nadam da je dobro otkriti ono što je neznano. (Sudeći po enciklopedijskim i geometrijskim naukama koje su nas učili). Ali mi, u svom tadoznalom pionirskom duhu idemo dalje upravo kao prava djeca kojoj je cilj spoznavanje, i to korak po korak. Dakle, ovo nije peterokut, već podjela na petine, desetine i njihovi nizovi ili u mom slobodnom prijevodu kao što sam i skraćeno prikazao geometrijski 4+1.

* * *

Dakle, uzetim radijusom u šestar opišemo kružnicu i podijelimo je radijusom na šest dijelova.

* * *

Upišemo stranice šesterokuta.

* * *

Ucrtamo dužine nasuprotnih polova. Kocka pod kutnim nagibom od 30° (osmi ugao skriven je iza prvog koji su istovremeno i središte kružnice).

* * *

Sada uzmemo u šestar radijus: vršni pol i treći i peti i povežemo ih zaobljenim linijama (šestarom) i to ponovimo iz svakog od šest polova šesterokuta. Dobili smo unutarnja sjecišta koje opišemo kružnicom.

* * *

Toj manjoj kružnici ucrtamo njen šesterokut a pri ucrtavanju možemo ih projicirati na stranice šesterokuta prvog. Već vam je tu jedna petina (kao što ćemo vidjeti).

* * *

Dakle ostala nam je manja kocka koju ćemo kao u prijašnjem poglavlju podijeliti na 2x2x2 = 2³ te još jednom – a uz pomoć sjecišta koja će se sama pojaviti – na 4x4x4 = 4³.

* * *

Dakle, zvjezdasti poligon manjeg šesterokuta podijeljen je simetralama.

* * *

Koncentrirani smo na manju kocku. Dijelimo je na 2x2x2 = 2³

* * *

Prema tome, istim sistemom a pomoću sjecišta nastalih između podjele niza 2 i zvjezdastog poligona, podijelimo 2x2x2 = 2³ na polovine 4x4x4 = 4³.

* * *

Sada tu podjelu samo produžimo na šest stranica prvog šesterokuta i podijelili smo kocku na
4+1 = 5. Na radijusu imamo 5 dijelova, na dijametru 10. Dakle, petine i desetine. Otvorili smo niz 5 pa ako ga dalje kombiniramo sa naučenim sistemom 2 i 3 tada možemo dobiti druge nizove (jer je vidljivo da je svaka petina kocke zapravo kocka šesterokut koju možemo opet dijeliti na 2 i 3). Ali za sada dovoljno do sljedećeg niza – niza 7.

* * * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv