free hit counters

Piramida – Dvorana zapisa i Novi Jeruzalem

28. poglavlje

PIRAMIDA
Dvorana zapisa i Novi Jeruzalem

Koliko god se opirao, „nešto“ me uvijek u mislima vraćalo na onaj čudan geometrijski put, svemu onome što nikako nisam mogao „izbaciti“ iz glave: onaj čudesan odnos brojeva 5 i 3, staroegipatski zapisi, kovčeg (omjeri mu 5 i 3), deset zapovijedi koje su, htjeli mi to ili ne, izmijenili civilizaciju, čudnovato kretanje Abrahama (praoca mnogih naroda) u Egipat, njegova potomstva (Josipa) i svih sinova, nova čudesna istraživanja, itd., itd. Kakve su to slučajnosti? Pitanje za pitanjem. A onda broj deset. U našem jeziku slavenske grupe se kaže de set. Ako se sjetimo legende da su jezici još odavno pomiješani, a znamo da ed (obratno čitano de) znači zakon, savez ili svjedočanstvo a set se može čitati seth – egipatska mitologija – a šet je treći sin Adama – patrijarh, tada opet pitanje: slučajnost ili ne. Kako već pomalo „sviće“ svima da piramide nisu mogli graditi Egipćani, kao ni danas ljudi sa svom tehnologijom, postavlja se pitanje: a tko onda? Kako legende i mitovi govore svojim specifičnim jezikom o „dvorani zapisa“, i pošto se zna da sigurno postoji u piramidi još jedna prostorija (stalno sam to ponavljao) logično je da je upravo u toj skrivenoj dvorani po mojoj ovako nasumičnoj procjeni ona misteriozna knjiga „ispisana izvana i iznutra“ koju nitko (po predaji) neće moći pročitati osim jednoga iz plemena Judina (danas se ni ne zna tko je i što je to pleme Judino, jer čini se da nema veze sa današnjim Izraelom). Ova geometrija, htjeli mi to priznati ili ne (a mogu potvrditi mnogi iz područja drevne Perzije današnjeg Irana pa sve do Atlantskog ocean preko Magreba) govori mi da je „soba zapisa“ iznad piramidalne velike dvorane što je onda lako i izračunati na temelju nacrta jer, ponavljam, ova je geometrija samo sa šestarom i ravnalom bez mjera, univerzalna, tako da njeni kodovi ili sheme vrijede za bilo koje određene veličine. Sve se dakle (ukoliko bude dobre volje) može lako provjeriti uz neznatne zahvate ali najteže je čini se „probiti“ psihološku ogradu zbog uvriježenih dogmi religijske ili svjetovne naravi ili je to strah zbog ovog zadnje izrečenog, strah od posljedica „čega?“ Od „istine?“ No, kako bilo, geometrijski ćemo to prikazati. A kakva je veza između koncepta piramide i Novog Jeruzalema (drugog Jeruzalema a nikad po pravilima izgrađenog jer stari će nestati vjerovali mi ili ne). Prikazati ćemo istom geometrijskom shemom. Da bi do toga došli, kao predgovor ili uvod biti će nastavak odnosa kružnica i odnosa kružnica njihovih opisnih kvadrata.

* * *2801

Dakle, treba koncipirati podlogu. Kružnica nekog radijusa podijeljena kružnicama istog radijusa a onda i one same (koristimo njihova sjecišta kao što smo naučili do sada u ovoj geometriji) se dijele polukružnicama istog radijusa.

* * *2802

Podijelimo je na 4 dijela pravcima a zatim u rasponu šestara uzmemo veličinu vršni pol, sjecište 4 da bi dobili unutar kružnice zaobljenu četvorinu koja nam omogućava podjelu sistema na još četiri dijela čiji pravci će pomoći da koncipiramo opisne kvadrate pojedinih kružnica,

* * *2803

Prva, opsežna kružnica sistema radijusa dakle 2 R iz vršnog pola sistema ili podloge polukružnicama i iz suprotnog joj pola.

* * *2804

Zatim iz polova suprotnih 4, tvore onda četverolist. Kada bi povezali vrhove četverolist dužinama dobili bi opisni kvadrat kružnice, ali dužine ćemo izostaviti nego ćemo promatrati odnos radijusa četverolista na kružnici sistema od koje je i nastao.

* * *2805

Taj radijus je dijeli na 4 jednaka dijela. Mogli bi analizirati i obrnuto, a i središnji novi zaobljeni četverokut, ali idemo ipak dalje po istom sistemu sa drugim kružnicama. Za ovo smo rekli da je brojevno gledano 2 ili 2 d (dijametra).

* * *2806

Druga kružnica je kako znamo broj tri (ili radijus koji dijeli osnovnu kružnicu na 3 jednaka dijela). Radijus i njen četverolist dijele svoju kružnicu na 4 dijela.

* * *2807

Zatim imamo kružnicu 4 (njen radijus dijeli osnovnu kružnicu na 4 dijela. Radijus njenog četverolista jednak je opisnoj kružnici 2 d i dijeli kružnicu broja 4 na četiri dijela.

* * *2808

Prisjetimo se postanka broja 5 na osnovnoj kružnici (dijeli je na 5 jednakih dijelova).

* * *2809

Njen četverolist …

* * *

2812

… također dijeli svoju opisnu kružnicu na četiri dijela …

* * *

2813

… te zadnja kružnica 6. Njen četverolist (opisni kvadrat osnovne kružnice) …

* * *

2814

… dijeli je na 4 dijela. Htjeli smo samo potvrditi da je to tako. Zašto? To će nam možda pokazati već sljedeća poglavlja jer pomažu konceptima pravocrtnih konstelacija, a pravocrtne konstelacije su konstelacije objekata izvana i iznutra u skladu sa prirodom.

* * *

2815

Ovo je samo ukupni prikaz četverolista 2, 3, 4, 5 i 6, dok je unutarnji samo jedan.

* * *

2816

Zato ćemo se okrenuti konceptu vanjskog i unutarnjeg četverolista, što oni čine, što znače moći je vidjeti.

* * *

2817

Kao što smo rekli, radijus (svake) kružnice iz svoja 4 pola od 90° tvori svoj opisni kvadrat.

* * *

2818

Vanjski (dvostruki dijametar) tako i unutarnji radijus dvostruko je manjeg radijusa nego osnovna kružnica. Taj radijus inače dijeli osnovnu kružnicu na 12 dijelova.

* * *

2819

Ako povežemo dužinama „osnovice“ vanjskog četverokuta sa nasuprotnim središtem unutarnjeg (simetralno središte četverokuta) dobili smo jednakokračni trokut nagiba stranica 51,428571 ili „čelo“ piramide.

* * *

2820

Tako učinimo sa sve četiri osnovice ili tlocrtno-nacrtni piramidalni kompleks.

* * *

2821

Za trenutak ostavimo piramidalni kompleks i prijeđimo na drugu temu – kompleks sa 12 ulaza.

* * *

2822

A uz dodani piramidalni kompleks „pojaviti će se“ jedan centralni dio koji ćemo pomnije analizirati (bez simetralne podjele ili 12 vrata).

* * *

2823

Piramidalni tlocrtno-nacrtni kompleks pri samom piramidalnom vrhu (nacrtno) ina svoju upisnu kružnicu a (nacrtno) opisnu kružnicu. Analizirati ćemo njhov odnos – odnos njihovi radijusa.

* * *

2824

Radijus upisne kružnice dijeli luk opisne kružnice na 10 dijelova.

* * *

2825

I radijus opisne kružnice dijeli luk upisne kružnice na deset dijelova. Zbog tog centralnog dijela nastaviti ćemo i dalje sa analizom.

* * *

2826

Ako tlocrtne križne vrhove piramidalnog sistema povežemo, dobili smo manji četverokut i centralni križni sistem sa nacrtno-gledanom središnjom „dvoranom“ kompleksa ili „dvoranom zapisa“.

* * *

2827

Ako u raspon šestara unesemo stranicu manjeg četverokuta i opišemo iz središta kružnicu, ona je manja od osnovne kružnice.

* * *

2828

… i njen radijus dijeli osnovnu kružnicu na 20 dijelova. Vrlo bitan podatak i vrlo bitan radijus i njegova kružnica jer …

* * *

2829

… njen opisni kvadrat je kvadrat površine kruga osnovne kružnice ili d osnovne puta d osnovne podijeljen sa PiT ili 14 puta 11 te drugi korijen iz toga daje stranicu kvadrata površine osnovnog kruga.

* * *

2830

A tamo, na kružnici gdje piramidalni tlocrtno-nacrtni sisrem je siječe, nastaje novi kvadrat ili kvadrat opsega kruga osnovne kružnice (tri cijela jedna sedmina d podijeljena sa 4 jednako je stranica kvadrata opsega kruga osnovne kružnice).

* * *2831

A druga poveznica „kultura“. Ako produžimo stranicu opisnog kvadrata do dužina (krakova piramidalnog trokuta) jednostruko i dvostruko (okomito i vodoravno) dobili smo pravokutnik (vodoravno) odnosa stranica 5 i 3, a to je odnos stranica kovčega svjedočanstva ili Deset zapovjedi božjih (okomito isto tako da tvori njegov tlocrtno-nacrtni dio, Sada produžimo vanjske dužine tlocrta da bi dobili kvadrat.

* * *2832

A opisna kružnica toga kvadrata dijeli osnovnu kružnicu, to jest njen radijus dijeli luk osnovne kružnice na pet dijelova samo iz vršnog pola, iz suprotnog pola 10 dijelova i tako dalje. A gledajući kompleksno (hramski) tu ćemo naći vrata sa pet uglova. Znam da nije lako promatrati istovremeno više kompleksa razdvojenih i vremenski i prostorno, ali možemo zaključiti da je „izvor“ isti = drevan = Božji.

* * *

Zasada… toliko

Ne bih se usudio komentirati poveznice ovog poglavlja, to jest odnose koji to jesu pet i tri. Odnos brojeva 1,66666 koji se javljaju i kod piramidalnih objekata staroegipatske kulture i kod, izgleda, svih kultura drevnoga Istoka jer zadnja poruka (čitaj stranica ovog poglavlja) govore o jednom elementu ili uzroku koji je prije više od 3000 godine pokazan Mojsiju (piscu Petoknjižja biblijskih tekstova) na kojima počiva i naša Zapadna kultura. Kovčeg zapovjedi onda je dan jednom narodu da bi postao temeljem, vodičem ljudske civilizacije na putu k jednom prirodnom savršenstvu odnosno napretku odnosa prirode i čovjeka koji se nekad izgleda poremetio zbog nečega. Ne bih se, kažem, usudio ovoga trena jer čini se da sam stigao pred vrata sa pet uglova, a svatko tko je proučavao biblijski prikaz, proročke knjige Ezekiela znati će kuda vode sa pet uglova. Ipak ponavljam jednu tvrdnju. Iznad centralne odaje piramide u Gizi a nedaleko od vrha piramide nalazi se još jedna prostorija koja će donijeti, da tako kažem „piramidalne odgovore“. No, drugo mi je na pameti ako ovako „izdaleka“ promatram. Nema više nitko između nas ljudi koji još vjeruje u onoga koji je dao „smjernice“ koje mora svako biće slijediti da bi živjelo. Jedini koji je izjavio (pisano svjedočanstvo): „Ja sam ovo sve stvorio. Ime mi je Jahve.“ Valjda sam ja u ovom mom narodu jedini. Tu ne računam narod Izraela koji je još uvijek rasijan po čitavom svijetu. Ali ova i ovakva geometrija nikad ne bi nastala u ovom obliku i vremenu da se nisam usudio pitati Njega čije je ime Jahve. Vjerovali mi ili ne, ali bilo bi kudikamo bolje ne samo da vjerujemo nego i da slijedimo upute, ili jednostavno rečeno pametnije koliko god se to činilo neprikladnim sadašnjem stanju tehnološke civilizacije. Čudi me samo bezbrojne primjer gluposti onih „učenih“ i indiferentnost odnosa prema zakonima koji su ispisani te da isto nikoga nema koji bi proučio stavku po stavku i upitao se „Imali nešto što je vrijedno za biće čovjeka u tim stavkama.“ Tko bi se uhvatio takvog posla začudio bi se kako je sva prirodna znanost (biologija, kemija, fizika i matematika) unutar tih smjernica ili zakona i kako dobro utiče na čovjeka i Zemlju. Koliko je tu odgovora ne možete ni slutiti. A jedan od odgovora je: odstupanje od tih smjernica je degradacija života čovjeka i zemlje, htjeli mi to vjerovati ili ne. Nema isprike koliko god je mi pokušavamo iznaći ili je prebacujemo na nekog drugog. Jednom ipak svatko od nas mora stati pred svoje drugo „ja“ a pred njime se ne može ništa sakriti ako nikad onda barem u trenucima svog prestanka života.

Opet na ovom geometrijskom putu, korak po korak samo sa šestarom i ravnalom bez mjera, dobiveni podaci govore sami za sebe. Da li će to već sada biti shvaćeno od strane pojedinaca, ne znam, ali budućnost će pokazati ispravnost svega ovog.

HRVATSKA – RIJEKA, 09.07.2013.
Autor: Tomo Periša
Webmaster: SLIM
Prijepis rukopisa + engleski prijevod: S.F. Drenovac

2 komentara to “Piramida – Dvorana zapisa i Novi Jeruzalem”

  1. chris napisao:

    Stumbled upon this site, feel like i might have found something ive been looking for for

  2. chris napisao:

    A long time.
    Thank you.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv