free hit counters

PIRAMIDA (A) – Giza koncept – 6 i 7

16. POGLAVLJE

Ništa i nigdje toliko priča nema kao o piramidama, te sunce, te mjesec, te o energetskim strojevima, grobovima i tko zna što još! Histerija za histerijom, priča za pričom! Kamene tvorevine nekog neispisanog vremena, mrtve kao i oni koji su ih stvarali. Pa i to stvaranje je misterija. Tko zna o tome istinu? Nitko. Ne postoje zapisi, a i da postoje tko bi to pročitao, pa i da ih tumačimo, svatko bi ih tumačio kako mu padne na pamet.

Nije to jedino geometrijsko tijelo koje uzbuđuje čovjekovu maštu, da, upravo geometrijsko tijelo koje podliježe geometrijskim normama, htjeli mi to ili ne. Oni čije su strasti staloženije reći će da ih uzbuđuje to sto mogu putem tih tijela upoznati svoju prošlost. A zar nas prošlost tko zna koliko puta nije učila, a jesmo li iz nje išta naučili? „Propovjednik“ bi rekao ništa novog pod kapom nebeskom, ili ništa ne može biti što nije bilo. Da, takvi smo mi ljudi, moram priznati. I ja sam samo jedan od bezbroj. Svašta sam i ja „mrljao“ po tom pitanju. Shvativši to, odlučio sam se pridržavati geometrijske stvarnosti , a što će iz nje proizići, ne znam. Može bit još jedna priča, kao što znam reći, jedna „kamena priča“.

I ovo ćemo odraditi korak po korak, samo sa šestarom i ravnalom bez mjera i to na najjednostavniji način: skraćeno, kako bi eventualno nekom negdje „sinulo“ od strane „piramidaša“ – jer ja to nisam, a nije mi niti želje to postati.

* * *

41601

Kružnica neke proizvoljne mjere podijeljena sa svojim radijusom prirodno dano na 6 dijelova. Šesterokutni „cvjetni uzorak“.

* * *

41602

Pravocrtno – svaki drugi pol. Šesterokutni zvjezdasti poligon.

* * *

41603

Omogućava svojim sjecištima (pravci kroz njih) podjelu na 12 dijelova.

* * *

41604

Samim time i zvjezdasti dvanaestero-kutni poligon.

* * *

41605

Kombinatorika zaobljenog i pravocrtnog tvori središnji segment ili diobeni dio i radijusa i luka kružnice.

* * *

41606

Tako da bi i stranicu piramide tvorio centralno koncipiran prostor koji je „varka“ sa svojom svrhom. (Bilo bi zanimljivo istražiti sve radijuse križišta na luku kružnice – dobili bi nizove kutnih veličina, ali…

* * *

41607

… naš cilj je piramida i njen koncept (nacrtno, tlocrtno i bokocrtno – građevinski i…) prikazati ćemo samo jedan od tri kvadratne podjele. Dakle isti radijus(polukružnicama iz 4 pola dvanaestero-kuta – inače podjela na 24 dijela kružnice.

* * *

41608

Tako možemo opisati kružnicu njenim kvadratom i podijeliti je dijagonalama.

* * *

41609

Iz podjele na šest i dvanaest dobijemo piramidalni kod egzaktnog nagiba svojih stranica pod kutom od 51,4285714” ili 360° podijeljeno sa sedam (bokocrt).

* * *

41610

Tako učinimo 4 puta nasuprotno (tlocrt).

* * *

41611

Sada bi građevinari rekli „tlocrt krovišta“.

* * *

41612

I sada spuštamo dio po dio po liniji dvanaestero-kutnog poligona da bi dobili vršni segment u središtu. Ali…

* * *

41613

… pogledajmo nacrt: visina pada jednog zvjezdastog jednako-straničnog trokuta. Rezultat je:
Visina = 4 radijusa podijeljeno sa brojem Π (Pi), a broj Pi je „roda“ sedam.

* * *

41614

A nagib stranica piramide je također rod sedmina, a podjela kružnice na sedam dijelova kao što smo dosada vidjeli u ovoj geometriji je na više načina (odabiremo pola stranice zvjezdastog šesterokuta; on dijeli kružnicu na sedam dijelova iz vršnog pola šesterokuta).

* * * *

Kako znaju biti slijepe ulice svi ti čudni objekti iz drevnih vremena uvjerili su se mnogi egiptolozi vjekovima tražeći neko konkretno „rješenje“ koje prenosi čudnovate priče, legende i tko zna što još. Zašto? Jednostavno zato da bi se „nešto“, ono „bitno“ skrilo, bilo to u nekom materijalnom ili nematerijalnom obliku. Takva je piramida u Gizi. Sigurno je nekom već palo na pamet da je rastavi na „proste faktore“ da bi skratio priču ali tada bi se dogodilo ono isto što se dogodilo mnogim nalazištima diljem svijeta koja su ostavili oni koji su znali što skrivaju. Dobro je već svima poznat drevan znak upozorenja (drevnog takozvanog slobodnog zidarstva) u vidu kostura glave ispod koje se nalaze prekrižene kosti.

No, ostavimo se priča. Prateći geometrijsku stvarnost zvjezdastog dvanaestero-kuta, kretali smo se upravo usmjereni putom u labirint sporednosti. Ipak „izvukli“ smo jednu piramidalnu istinu, a to je visina piramide ili kako četiri istostranična trokuta „padaju“ svojim vrhovima, na koju visinu rekli bi (nacrtno) građevinari, a brojevno (geometrijski) = 4 radijusa kružnice, kojom smo počeli „istragu“, podijeljeno sa Pi (3,1428571). Sada se dolazi do pitanja što to „ne štima“? Što nedostaje? Podatak za koji već odavno znamo da je u opticaju: kvadratura kruga. I ne samo to, već i kvadrat površine kruga, jer kako već znamo površina kruga je (ili se može prikazati kao pravokutnik (5,5 dijametra x 7 dijametra) a izjednačenje je korijen iz dobivenog = stranica kvadrata površine ili osnovica piramide. Znači moramo početi od toga, iz osnovice i koncepta kvadrata površine kruga i njenog (njenih) „donosioca“ – broj sedam.

* * *41615

Krenimo sada ponovo, jednostavnije – sa pripremom „gradilišta“ koristeći podjele (djelomično na 24 dijela).

* * *

41616

Podijelimo opisni kvadrat kružnice – njegove vrhove dužinama. Tvore se četiri križišta.

* * *

41617

Povežemo ih. Dobili smo jedan manji kvadrat. Što je to? To je kvadrat opsega kružnice. (Provjerite po formuli 2rΠ podijeljeno sa 4 = stranica tog kvadrata.) Vidjeti ćete da je tako.

* * *

41618

Produžimo li stranice kvadrata na opisni kvadrat dobili smo dva pravokutnika površine r2Π a korijen iz rezultata (isprekidanom crtom)…

* * *

41619

…je kvadrat površine kruga, a on je tlocrt „građevine“.

* * *

41620

Sada ucrtamo sedmerokut iz jednog pola dvaju bokocrta (slična – jedan čisti sedmi dio; drugi nešto malo manje osnovice – kvadratno površinski; i treći, najmanji – Giza koncept).

* * *

41621

Sada možemo krenuti ili se okrenuti upravo rješavanju objekta kvadrata površine kruga jer…

* * *

41622

… je podjela sedmina iz dva suprotna pola kružnice.

* * *

41623

A zatim iz suprotna dva tvori se centralni vršni dio.

* * *

41624

Koncept centralnog dijela – svaki sa svojom kružnicom svoga radijusa i njihov odnos. Zbog jasnoće, samo ćemo analizirati iz vršnog pola tih kružnica.

* * *

41625

Opisna kružnica piramidalnog vrha dijeli kružnicu bez tog vrha na pet dijelova.

* * *

41626

A obrnuto na sedam dijelova.

* * *

41627

Dok treći prsten dijeli prvi na četiri dijela. A ako usporedite ovaj prikaz spajanja sedmina koje tvore opseg (odnosno kvadrat opsega) i kvadrat površine kruga, onda usporedite i piramidu (što slijedi) sa piramidom kompleksa 5 koju ćete naći modificiranu na prvom američkom dolaru.

* * * *

Ne treba sada odmah stvarati novu priču, nego se valja koncentrirati na nešto drugo. Znamo da piramida kojoj je „odnesen“ vrh kažu ima 108 slojeva , a to odgovara podjeli kocke na 6x6x6 podijeljeno sa 2. Međutim vrh govori sam za sebe jer rekli smo: visina ili pad vrhova četiri jednako-straničnih trokuta je: 4 radijusa kružnice podijeljeno sa Pi, a središte kružnice onda odgovara ako visinu podijelimo sa sedam (provjerite). Što na to govori? I kako 10? Ovako: 110 pragova podijelite sa 77. To ide brojevno ovako, 110 ÷ 77 = 1,428571 (ili deset sedmina) 1,428571 ÷ 0,428571 = 3,3333” = 10. Dakle, prateći kosinu piramidalne tvorevine bitan je 77. Prag. Sjetite se da je nasilno piramida otvorena a otvor je bio moguće jednostavno naći. Tako pokušaji prodora iznutra su devastacija još jednog bitnog elementa. Rekli smo 10. Deset trećina. Dalje (bez broja 10) 3,3333 = 70 a to je gledano sa linije visine; a sa linije kosine stranice = 77, Što to dakle možemo očekivati u toj prostoriji? Možemo samo kalkulirati da je to nešto što je izuzetno važno za rasvjetljavanje jedne „enigme“ građevinske prirode. A ta kalkulacija možda i počiva na brojevima 10/7. Tkogod je proučavao povijest (biblijske predaje, legende Egipta) barem djelomično moralo mu je „zapeti“ za oko riječ „ed“, što bi drevno značilo „svjedočanstvo“. Kad se zna da su naši ljudski jezici nastali permutacijom na razne načine, pokušao sam u svojoj slavenskoj grupaciji jezika: 10 = deset = ed/set kombinacija ed/set (7 – romanskoj interesantno je jedno ime koje se spominje u egipatskoj mitologiji – seth). Ali idem dalje svojim jezikom: 7 = sedam – permutirao ed/sam ali to ne odgovara po predaji biblijskom samu sinu noe. Dalje. Sam ima u mom jeziku značenje „onaj koji je sam“ (naći ćete u zapisima drevnog Egipta „O kako je usamljen put do zvijezda“). Ništa, dragi čitaoci, odgovor ćete naći u prostoriji a ulaz tu negdje na 77 pragu piramide. Ne probijajte unutra jer ćete upropastiti „svjedočanstvo“. Što je tu još za upitati se? Kako je ovaj sistem piramida stigao na prvi papirnati dolar? Ja tu ne bih dalje. Ponudio sam što mi je dano da ponudim, a tko hoće „istražiti“ neka istražuje. Ja ne bih, jer nemam dobar predosjećaj, a i nisam financijski sposoban za to. Ionako sve ovo radim zabadava, jer nikome ne pada na pamet da štogod i donira, znači ne vrijedi ništa.

Rijeka – Hrvatska 25.07.2014.
Autor: T. Periša
Web: Slim
Engleski: S.F. Drenovac

* * * *41628

Piramidalna modifikacija na prvom američkom dolaru.kada budete jednom analizirali: opisna kružnica vrhova dijeli upisnu na 3 dijela iz vršnog pola, iz suprotnog na 6 i obratno, upisna-opisna na 20 dijelova. 20 podijeljeno na 3 = 6,6666 ili 20 podijeljeno na 6 = 3,3333. A pravokutnik stranica upisne i opisne = 6,6666 ili odnos brojeva 5 naspram 3, itd. A nagib desne strane = 70° lijeve 80°, zadnje 60° jer kosina leži donje osnovice između kvadrata opsega i kvadrata površine kruga,itd. Piramida na prvom američkom dolaru je produkt geometrijskog znanja (modificiranog).

* * * * * *

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv