free hit counters

Drugi “Cvijet života” iz Abidosa

20. POGLAVLJE

DRUGI «CVIJET ŽIVOTA» IZ ABIDOSA

Ne znam, iskreno rečeno, što bih čitatelju poručio prije ovog poglavlja jer zvučalo bi kao depresivna gorčina, a proizlazi iz promatranja sadašnjosti civilizacije u kojoj živim. Izmijenila su se vremena, točnije rečeno, mijenja se čovjek u njima tako da je nastalo doba gdje se ne zna «ni glava ni rep». Zašto to govorim? Nekada su «istraživači» bili podržavani ljudi, učili su da bi pomogli svojim znanjem oplemeniti zemlju, pomoći tako življu da živi. Danas to više nije tako. Na kraju ovog poglavlja navesti ću jedan primjerak koji će jasno reći da koliko god smo tehnološki napredovali u posljednjih 3000 godina uz silno znanje (čitaj: silu akademskih znanstvenika), nismo se pomakli niti centimetar dalje, a da ne govorim ili pridodam još k tome bezbroj i bezbroj moralnih akrobacija i duhovnih i svjetovnih. Tako da polako i sam shvaćam da je ovaj moj, nazovi trud, uzalud. Koliko god mi je drago slijediti ovaj geometrijski put toliko i nema onog pripadnog, pravog. Svi jednostavno kažu moraš dalje. Znam da bih morao samo nitko ne pita mogu li. Čisto rečeno, financijski. Ne, ne mogu više i zato ću gledati da se uskoro oprostim sa vama, odnosno da i samoga sebe zaboravim. Posebno ću zamoliti još dvije stvari. Prvo: ne nuđajte mi poslove. Dosta sam se naradio u ove svoje 63 godine. Drugo: što se artifekata i njihove analize tiče, može biti da su imali svoj smisao možda i u nekom drugom pogledu osim geometrijskom. Možete misliti što god hoćete. Možete i komentirati, ali ne očekujte odgovor jer kao kompjuterski neznalica, slabog engleskog jezika (osim njemačkog) sve trebam financirati, a to više ne mogu sam. Nisam član niti jedne bilo kakve grupacije na ovom svijetu, ne očekujem podršku, nego sam sam (čak i u svojoj obitelji). Iskreno rečeno, drugačiji ne bih htio ni biti. No, u ovom ćete poglavlju susresti kodni sistem (a i ono što nije izcrtano u Abidosu) sa težištem na jednoj svrhovitosti koja je opečaćena kao nemoguća samo sa šestarom i ravnalom bez mjera. Konstrukciji kuta 20º koju je sve to imalo svrhu u drevnim vremenima. Iskreno rečeno, ne zanima me, a ako mi i zamjerite zbog toga svejedno mi je, nažalost.

* * *2001

Verzija koja je i nije prikazana. Kružnica nekog radiusa podijeljena njime na svojih 6 dijelova polukružnicama- «cvjetni» šesterokut.

* * *2002

Dodatak koji nije prikazan- šesterokutni zvjezdasti poligon (pravocrtni).

* * *2003

Dužinama nasuprotnih polova podijeljen krug na 6 dijelova, a imaju svrhu takozvanog «pomaka» (zakretanja za 30º).

* * *2004

Jedina pravocrtna sjecišta zaokružimo kružnicom.

* * *2005

Koju podijelimo istim radiusom na njenih 6 dijelova (punim kružnicama) počevši iz najgornjeg sjecišta dužina. Tu već vidimo da sjecišta tih punih kružnica dijele luk početne kružnice na još 6 dijelova. Dakle, zajedno sa polovima zvjezdastog poligona na 12 dijelova.

* * *2006

Nastavimo dalje iz tih 6 polova kružnicama istog radiusa.

* * *2007

Pa dalje istim radiusom iz novonastalih sjecišta.

* * *2008

A tada polukružnicama iz novonastalih 12 sjecišta (polukružnicama).

* * *2009

I na kraju, polukružnicama istog radiusa i zadnjih 6 polova, isti «cvijet života». U čemu je onda razlika?

* * *2010

Dva su izvan osnovnokružnička sjecišta opisana kružnicama svoga radiusa i završna kružnica sistema. Analizirati ćemo malo na osnovnoj kružnici (opisnoj zvjezdastog).

* * * *

PAR RIJEČI PRIJE

Čini se da je vjekovima ponavljana jedna te ista priča pa je logično da je to i dan danas. Napredak jedne civilizacije vodili su pojedinci, ali nasuprot njima uvijek stoje «dogmatičari». Danas su to ljudi institucija koji ne smiju izvan svoga okvira nego ponavljati kao papagaji ono što je rečeno davno prije i ozakonjeno sa pečatom «nemoguće» jer kada bi reagirali drugačije bili bi upitani: «A što ste vi radili, a za to primate i plaću?». Tako je u konkretnom slučaju i sa sekcioniranjem, kvadraturom kruga, podupljavanjem kocke i još mnogim drugim (geometrijskim i ne samo to) stvarima. A postoje još k tome i razne ezoterične grupacije koje «čuvaju tajne», samo ne znaju. «Pitaj me i pokazati ću ti stvari za koje si mislio da su nemoguće», davno je rekao onaj koji je dao zapovijedi na Sinaju preko proroka Jeremije, a na njima počivaju kulture, ova naša bliskoistočna i euroazijska kultura te većina prekomorskih. Dakle, kome vjerovati jasno je. I tu je ono važno, nemogućnost konstrukcije kuta 20º samo sa šestarom i ravnalom bez mjera. Cijelog broja? Što tome dodati? Ništa. Na sreću postoje tehnološki sustavi koji će potvrditi ispravnost konstrukcije na način samo sa šestarom i ravnalom bez mjera. A oni današnjice koji još uvijek ponavljaju «nemoguće, nemoguće». Tu svoju tvrdnju iz gore navedenih mogućih razloga moći će (kako naš narod kaže) «objesiti mačku o rep».

* * *2011

Drugi radius dijeli osnovnu na 18 dijelova. Kutna veličina 20º.

* * *2012

Taj radius može se i ovako. Vršni pol zvjezdastog šesterokuta suprotna sjecišta.

* * *2013

Tako iz svakog od 6 polova zvjezdastog. Svaki drugi (crtkano) 9-erokut—kodni sistem ili «oruđe» za trisekciju kuta.

* * *2014

Ako opišemo ta nastala sjecišta, dobili smo radius koji dijeli opisnu zvjezdastu na 8 dijelova.

* * *2015

A sada radius opisne kružnice sistema. Tri dijela samo iz vršnog pola prve, opisne zvjezdastog pravocrtnog.

* * *2016

Sada ćemo samo provjeriti isto, ali «nezakoniti ključ» za 30º zvjezdasti šesterokutni poligon nekog radiusa opisan svojom kružnicom. Kružnica njegovih sjecišta unutar prve podijeljena iz sjecišta zvjezdastog kružnicama istog radiusa (nema podjele na 12 osnovne kružnice).

* * *2017

Nego nastavimo dalje iz polova osnovne.

* * *2018

Pa dalje iz nastalih sjecišta.

* * *2019

Te na kraju polukružnicama iz 12 i posljednjih 6.

* * *2020

Isti radius sjecišta izvan kružnice, sam čitav sistem zaokrenut za 30º.

* * *2021

Dakle, ista podjela kružnice zvjezdastog na 18 dijelova, kut 20º (vršni u središtu svakog od 18 segmenata).

Ako se sjetimo prvog «cvijeta života» tada je analiza pokazala druge rezultate i njegov postanak. Iako ne bih ulazio u daljnju analizu, ali budite uvjereni da ćete jednom računski doći i do rješenja 3 enigme samo sa šestarom i ravnalom bez mjera. Opet kažem, ne ulazim niti u duhovno-ezoterijsko tumačenje ovoga artefakta, a niti daljnju analizu geometrijsku, a niti zašto nije prikazan njegov pravocrtni začetak, a niti zašto je «zaokrenut» za 30º, a niti zašto se netko potrudio da ga ostavi kao nasljeđe pokoljenjima poslije. Što ćemo to naći kopajući po nestalim drevnim civilizacijama ili čak po svemiru? Nadu da ćemo o svemu saznati više, dakle, o sebi i postanku. Sve nešto slutim da ćemo se gadno razočarati, a možda i sami nestati kao i oni. Reći će netko da je to pesimistični pogled. Može bit jer zaboravili smo kud god se danas okreneš «normatve» sa Horeba- 10 pravila koje mora svatko slijediti da bi živio sa onih prvih ploča koje je Mojsije razbio pri silasku, a one dan danas vrijede na globalnoj razini iako na raznim prostorima svijeta drugačije koncipirano.

* * * *

DODATAK

Sada ću vam objasniti tvrdnju sa početka poglavlja da se 3000 godina nismo pomakli niti centimetar bez obzira na tehnološki razvitak. Primjer ovog godišnjeg doba, malo više gledano sa fizikalne razine. Kako je ova zima bila obilna snježnim padalinama, bilo je za očekivati pri otapanju snijega sa poplavama. Ciklus koji se neprestano ponavlja stotinama godina. Rješava se kojekakvim nasipima koji manje više ne pomažu. Štete opće svakogodišnje. Ljudu sa visokim primanjima koje obično plaća običan čovjek, onaj koga poplave ne bi trebale brinuti, a u osnovama fizike, već u osnovnim školama uči se princip sifona. Prirodan proces uz dodatak čovjekova znanja (čitaj: fizike) da ga ne opisujem. Neka svatko u hidrostatici nađe pohlavlje sifon. Kratko, cijev ispunjena vodom (konstantno) mamac. Uronjena u tekućinu na višoj razini, ako je uronjena u tekućinu na nižoj razini «teče» iz više u nižu sve dok se razine ne izjednače. Što je najbitnije? Mamac sprovodi tekućinu i preko više razine nego što je iz razine iz koje teče. Ja to zovem «preko brda». Što to onda u primjeni znači? Primjer: svaka rijeka teče u svoje more. Svaka rijeka teče, dakle, sa više u nižu razinu. Naglo otapanje tereti korito rijeke pa se prelijeva. Poplava. Kako «pomoći» rijeci? Rasteretiti se sistemom sifona onoga trena kada počinje njen nagli porast negdje drugdje preko brda. Mamac ili ti cijev napunjena konstantno vodom osigurana ulazno izlaznim ventilima stupa u pogon onda kada počinje nagli porast vode, a prestaje kada tokovi rijeka se normaliziraju. Ti ventili mamca su uvijek uronjeni u vode čuvajući vodu u cijevi «mamaca» da u nju ne uđe zrak. Tada proces ne funkcionira «preko brda». Isti sistem se može koristiti i za navodnjavanja. Isti sistem može se koristiti i za «lječenje» zemljinih depresija Katara u Egiptu. Primjenjen (u izgaranju) sistem spojnih posuda: Sredozemno more-depresija uz interesantnu tvrdnju u cijevi ugrađivanja turbina za proizvodnju struje. Kratkoročno. Onoga trena kada se razina Katarskog jezera izjednači sa razinom Sredozemnog mora, zbogom strujo. Još, k tome slana voda, a na istoj udaljenosti Nil «slatkovodan» ističe u more. A Katara se nalazi usred pustinje. Sunca koliko ti srce želi. I drugačiji primjer. Depresija (120m ispod razine mora) nacionalni rezervat. Najtoplije područje SAD-a. Zovem ga «Plemeni Anđe» koji sprječava bilo kakav prolaz vlažnoga zraka prema unutrašnjosti kontinenta. Onoga trena kada bi se (principom sifona) ispunila vodom upravo visoki stupanj isparavanja stvorio bi «zračni vlažni most»- pripomoć vlažnom zraku da prijeđe u unutrašnjost kontinenta. Više se ne bi zvala dolina smrti, ne dolina života. Princip sifona je najjednostavniji način, najsvrsihodniji i najjeftiniji. Sve oko njega su danas samo sitne tehničke finese- nema pumpi, nema kanala jer kanal ne može preko brda, a kao što sam rekao obična gumena cijev ispunjena nvodom može preko brda. Čudi me samo kako nitko nije naveden tko je to koji je uočio sifon. Nigdje nije imenom zapisan. Uostalom, nažalost polako i nestaje iz knjiga osnovnoškolske fizike. Ipak mi je razumljivo da danas fizičari i ne razmišljaju o tim osnovama jer im je draže kopati na atomarnoj razini ili univerzalno svemirskoj jer ovo gore navedeno je prejednostavno, pre primitivno. Ipak mi je razumljivo na kraju i to da to nitko neće uzeti za ozbiljno. Uostalom, kao što sam i rekao na početku ovog poglavlja- svejedno mi je.

CROATIA-RIJEKA: 23.04.2013.
AUTOR: TOMO PERIŠA
WEB: SLIM
PRIJEVOD NA ENGLESKI: VESNA BILIĆ (vesnasu@live.com)
PRIJEPIS TEKSTA: SUZANA KNEŽEVIĆ (suzanaknezevic58@gmail.com)

One Response to “Drugi “Cvijet života” iz Abidosa”

  1. Ricardo napisao:

    I read alot on syphone before I met geometry. Funny.
    I can feel you are angry, and yet I know…you dont care what I think. I know why. Frustration. Or any other fancy adjective. A storm??
    I wont quit drawing what you taught me, and I cant make myself not answer this post, because I know so well what you feel, about life or even the syphone wich I studied a bit. I was a musician, I quit because of the same reasons, finance. You must be exhausted of trying. And age is catching up. I wish you were my grandfather right now, because I never met mine and I would learn so much from you. If you are to quit, all I can say is, thank you!! thank you for teaching me find me!! I know who I am now. And better, what I want to be. Time does not pass us,its we who pass thru time. Have a good journey thru time! And this is not relative, but ABSOLUTE!!! As long as we ARE who we ARE!

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv