free hit counters

Američka Peterostrana Piramida 3 (Davidov Ključ)

POGLAVLJE 33.

AMERIČKA PETEROSTRANA PIRAMIDA 3

DAVIDOV KLJUČ

Kao što sam već više puta napomenuo «iza brijega je još veći, drugi brijeg», a idući ovim geometrijskim putem i možda površno promatrajući, javlja se jedno stanje koje bih mogao nazvati «zbunjenost». Nitko ne voli to stanje, a jedini je način pomnije analizirati nepoznanice (brijegove). Žurba je nekad uzrok takvog stanja. Tada nastaju teorije ili ti ga priče, nazovi nejasnoće koje mogu dovesti do rezignacije, a kojoj ne bi trebalo biti mjesta već na ovom stupnju tehnološkog razvoja naše ljudske rase. Tehnologija pomaže pri rješenju pitanja čemu smo i zašto smo. Meni nisu dostupna, ali hvala Bogu dostupan mi je ovaj geometrijski duh spoznaja za kojeg znam da je univerzalan i to u vidnom i nevidljivom nam spektru (nevidljivom još uvijek). Znam i to da je neprocjenjive vrijednosti razotkrivanje povjesnih istina jer konačno povijest nas može poučiti i dovesti do onog trenutka «šoka» kada se sve izmjenilo jer smisao života nije u ovom poznatom nam smislu koncipiran nego drugačije (početak Biblije, a sve više težimo evolucijskom skladu, miru). No sa tim trenutkom morati ćemo se suočiti jednom htjeli mi to ili ne i ne samo mi nego sve živo. Kakve to ima veze sa «američkom peterostranom piramidom», odnosno nalazištem samostalnog istraživača na tlu sjeverne Amerike? Jedna od povijesnih istina nalazi se materijalno tamo ispod sloja zemlje. Drugo je pitanje, što je to? Kada i kako je tamo stiglo? Čemu? A nećemo znati dok ne nađemo i vidimo. Do mene su stigli nizovi podataka (molba istraživača iz SAD-a), mozaik dijelova. Sigurno, kako su to geometrijski podaci, u meni se tvore moguće teorije na temelju raznoraznih znanja iz drevnosti (mitova, legendi, religija tajnih i oficijelnih nekad, sad). Dakle, odabrat jedan «brijeg», analizirati. Odabirem čudnu «Davidovu zvijezdu». Zašto? U srcu su kompleksi, ali nešto nedostaje (već sam jednom pokušao, ali površno). Dakle pomnije, nastali su povezivanjem točaka. Orijentira snimljenim satelitskim programom dostupnim čovjeku, istraživaču u SAD-u. Možda ovaj put geometrija šestara i ravnala bez mjere pomogne?

* * *

Dakle, ovako izgleda primljen mailom podatak, a to znači: ne preostaje mi drugo nego ga drevno geometrijski analizirati iz «srca», tj. «čudne» Davidove zvijezde

* * *

Mogao bih ovim kružničkim putem, ali shvaćajući da je to kompleks krenuti ćemo «trokutnim putem» analizirajući zvjezdasti poligon jer nešto nedostaje na njemu. No, prije da vas upoznam sa čisto mojim sumnjama,iako su to samo teorije i mogućnostima koje bi se na terenu mogle primjeniti.

Tko je to pratio peterostrane američke piramide (poglavlje), mogao je primjetiti da su neki pisci sada s tla analizirali dostupne snimke NASA-e koje su napravili sateliti snimajući susjedni planet Mars (Richard C.Hoacland Mike Bara). Frafantna sličnost i konstalacija dva istrostranična trokuta pokazala se u slučaju snimaka (geometrijska opcija) i snimaka na tlu SAD-a. To bi nekoga moglo navesti na pomisao da je netko u davnim vremenima primijenio isti koncept na planetu Zemlji. Dalje bi bila pomisao ako već znamo da ja planet Mars doživio katastrofu pogubno po planet da su moguće izbjeglice na zemlji (Mike Bara u knjizi «Tajna misija» ide tako daleko da zaključuje: Mi smo Marsovci). Ipak nije mudro govoriti o slutnjama bez materijalnih dokaza (može biti da sam jedan od nevjerovanih Toma) i upravo je mogućnost NASA-e da svojim tehnološkim sredstvima (satelitima opremljenim spektralnim kamerama za snimanje ispod površine zemlje) riješi enigmu nalazišta na tlu SAD-a ( naravno u dogovoru sa svojim građaninom istraživačem). Logično je da izrazim svoje mišljenje na nizove zamjerki NASA-i da skriva podatke (određene). U današnjem svijetu, to je logično jer danas se informacije mogu realno iskoristiti u pozitivnom i negativnom smislu, a danas postoji (nažalost) u svijetu nizovi zemalja koji bi radije iskoristili mnogo štošta novootkrivenog upravo u negativnom smislu ili protiv nekog drugog zbog svoje koristi, naravno, jer ovaj naš svijet nije na razini istog razvoja svijesti nego je, blago rečeno, slojevit. Ovo što sam izrekao je suviše odvažna teorija koja kad bi bila istinita, proizvela u najmanju ruku «religijski šok» i zato ne uzimajte zaozbiljno. Druga je mogućnost novijeg povijesnog datuma. Negdje se vrti oko 17 i 18 stoljeća. Naime, kako znamo Amerika je naseljavana nakon njenog otkrića. Tko zna odakle sve nisu dolazili doseljenici. Bezbroj grupacija iz Europe (čitaj i iseljenika u Europi i s Bliskog istoka) naselilo se na tlu «obećane zemlje». Jedna od tih bila je, a porijeklom židovsko-kršćanska grupacija – Mormoni. Dovoljno je proučiti «Mormonovu knjigu» i slutnja će biti jasnija kako je moguća povezanost sa nalazištem. Amerika se razvijala. Mnogi istraživači proučavali su svoje susjedstvo. Jedan od njih je bio i Augustus le Plongeon u 19. stoljeću istraživač Maya, pronalazač mnogih artefakata. A tu se i pojavljuje i legenda o kraljici Moo. Ukratko, princ Coha i kraljica Moo su se voljeli. Ljuborni brat princa Coha ubija ga. Kraljica Moo je bila prisiljena pobjeći u Egipat sa poluotoka Jukatana. Po običaju Maya, srce princa Coha je kremirano i spremljeno u urnu te je načinjen mauzolej. Artefakte pronalazi Augustus le Plongeon (slobodni zidar) te ih pokazuje dvojici prijatelja. Artefakti nestaju bez traga (artefakti- torzo na piramidi adivino- lubanja i prekrižene kosti, torzo sa naopako okrenutom šakom na pregači, inače simboli slobodnog zidarstva). Sve se o tome može naći u knjizi Edwarda F. Malkowskog « Prije faraona». Dakle, moguće su razne teorijske verzije, ali ništa od toga neće biti dok se ne vidi, a nije negdje daleko od nas nego na tlu tehnološki najrazvijenije zemlje svijeta, SAD-u. Jedno sam siguran, povijesnog je značaja, dakle izazov. Da li će ove moje analize doprijeti imalo tome ne znam, ali vrijedno je truda. Naravno da moja analiza počiva na drevno geometrijskom principu, samo sa šestarom i ravnalom bez mjera, korak po korak (svaki je korak jedan prikaz kao kada se gradi kuća od cigle 1, 1.2, 1.2.3 itd… sve do završnog dijela). Dakle, krećemo od pravca i dužine na njemu (nepoznate dužine je univerzalni kod). I još jednom ponavljam, NASA može sve to brzo i učinkovito riješiti u suradnji sa svojim građaninom, a meni neka nitko ne zamjeri zbog ovih primisli jer si ponekad uzimam pravo za to.

* * *

Drevno geometrijska konstrukcija trokuta (korak po korak). Pravac. U rasponu šestara proizvoljna dužina. Iz točke na pravcu tim rasponom (radiusom) opišemo kružnicu.

* * *

Pravac siječe kružnicu. Iz tog sjecišta istim radiusom ista kružnica. Kružnice se sijeku. Pravcima povežemo sjecišta

* * *

Istim radiusom, a počev iz jednog sjecišta kružnica, podijelimo ih na njihovih 6 dijelova (polukružnicama samo)

* * *

Dobili smo 2 «cvjetna» uzorka djelomično povezana «laticama».

* * *

Pravci čine središta. Opišemo iz tog središta kružnicu istog raspona. Opišemo i kružnicu sjecišta 2 kružnice ( ona je nešto manja).

* * *

Latice nasuprotno povežemo dužinama. U središtu sistema, formirali smo 2 istostranična trokuta istih stranica (gore i dole). Veže ih stranica na pravcu, osnovica.

* * *

Pronađimo središta svakog trokuta posebno. Simetrale su već tu nastale diobom kružnica na svojih 5 dijelova.

* * *

Iz tih središta opišemo svaki trokut za se svojom opisnom kružnicom.

* * *

Opisne kružnice trokuta opišemo kao jednu iz središta kompleksa.

* * *

Iz istog središta opišemo i osnovicu trokuta svojom kružnicom (vidimo da kružnica prolazi sjecištem simetrala i bočnih stranica trokuta).

* * *

Tako smo dobili i točke kojima dijelimo svaku visinu svakog trokuta od 2 trokuta, dakle, centralnu visinu.

* * *

A na taj način smo dobili pravilni šesterokutni poligon stranica 1.5 puta većih nego početni radius ili prvi sloj «Davidove zvijezde».

* * *

Dužinama joj povežemo nasuprotne vrhove, a te dužine onda sijeku centralnu opisnu kružnicu trokuta, opisnu iz središta kompleksa.

* * *

Njoj upišem njen zvjezdasti poligon. Dobili smo Davidovu zvijezdu. Iako je nacionalni znak države Izrael, drevna je kao jednostrukostt, a dvostrukost ju čini druga zvijezda- zvijezda visine (opisne kružnice osnovnog trokuta). Gdje je onda tu poslani podatak?

* * *

To je poslani podatak (nedostajala je čitava podložna konstrukcija). Tako smo drevno riješili «čudnu Davidovu zvijezdu». Sada nam je nastaviti i riješiti čitav kompleks da bi znali što to nedostaje na terenu.

ZAVRŠNA RIJEČ POGLAVLJA

Sigurno je da mnoga pitanja proizlaze iz samo ovog dijela složenog mozaika, centralnog dijela kompleksa, jednog sigurno povijesnog kompleksa na tlu sjeverne Amerike. Jedno je sigurno. Netko tko je poznavao drevnu geometriju ostavio je kao djelomičan putokaz nešto što ima povijesnu težinu. Inače, čemu trud u jedno područje donositi megalitske blokove kao obilježja jer oni ne padaju tu (ustanovljeno je da su doneseni odnekud). Čemu u jednu točku kompleksa (vrh iznad središta visine trokuta, trokut 19 puta manji od površine trokuta ili 19,5?) staviti megalit u obliku srca? Čemu smo sve bliže? Nešto je. Siguran sam da se već ne tiče samo SAD-a nego da je jedna povijesna istina jednako važna za čitav svijet (jer je kod univerzalan). Samo sam i to siguran da je danas moguće i drugačije (shema je dobivena satelitski), a kako se sve i nalazi na tlu SAD-a poznato mi je da se jedna agencija bavi time, NASA. Dužnost bi joj bila, a tehnologiju imaju za ispod površinsko snimanje. Neće im biti teško prikladnim satelitom pročešljat područje od nekoliko kvadratnih kilometara. Konačno, sve predradnje za njih je «odradio» čovjek, građanin SAD-a, poslovan čovjek i istraživač utrošivši 17 godina, i svoj novac i vrijeme (takve pojedince treba odlikovati). Ja… ja tu ne mogu, na ovoj suprotnoj strani Atlantika ništa osim ovih drevno geometrijskih savjeta i dopuna. Rezimirajmo ovaj dio. Slagalica je uz pomoć drevne geometrije dijelom popunjena: još dvije «iskrice» nadopuniti će i potvrditi ove moje riječi. Niz fotografija sam primio mailom sa terena od kojih izdvajam dvije: srce (megalit) te na stijeni lubanja i prekrižene kosti uz slova (riječ), još od davnina poznat templerski (čitaj: slobodno zidarski) znak.

RIJEKA: 2.08.2012
AUTOR: TOMO PERIŠA
WEB: SLIM
PRIJEVOD NA ENGLESKI: VESNA BILIĆ (vesnasu@live.com)
PREPISKA MANOSKRIPTA: SUZANA KNEŽEVIĆ (suzanaknezevic58@gmail.com)

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv